La data de 10 iunie 2020, au fost aleşi membrii CDSI, din rândul cadrelor didactice titulare ale USM, prin vot direct, secret şi liber exprimat de către 259 de electori, membri ai Consiliilor facultăţilor USM şi reprezentanţi ai studenţilor din Senat.

Ca rezultat, din cei trei candidaţi, înscrişi în buletinele de vot, au fost alese două cadre didactice:

  • Cristina DOLGHI, conferenţiar universitar, doctor în economie, titulară a Departamentului Contabilitate şi Informatică Economică (214 voturi pro).
  • Mihaela VIDAICU, conferenţiar universitar, doctor în drept, titulară a Departamentului Drept Penal (180 voturi pro).

Preşedintele Senatului,                                         Otilia DANDARA,

prorector pentru activitatea didactică