Pe data de 25 iunie 2020, la ora 15:00, în sala 505, blocul III de studii al Universității de Stat din Moldova (str. M.Kogălniceanu, 65A), va avea loc ședința online a Seminarului Științific de Profil 531.01 – Teoria generală a educației, în cadrul căreia

Aida COTRUȚA

va prezenta teza de doctor în științele educației cu titlul “Repere psihopedagogice ale utilizării sistemelor TIC în educația pentru carieră”,

Conducător ştiinţific Otilia DANDARA, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar.

Examinarea online a tezei poate fi urmărită la: web.zoom.us