Bundestag-ul german în colaborare cu Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität Berlin, Technische Universität Berlin vă invită să candidaţi pentru o Bursă Parlamentară Internaţională (IPS) cu durata de cinci luni la Berlin.

Bursa Parlamentară Internaţională se adresează tinerelor şi tinerilor cu o înaltă calificare şi interes pentru viaţa politică şi care, după încheierea programului, vor reveni în țară animaţi de voinţa de a participa activ şi responsabil la configurarea unui viitor democratic pentru patria lor.

Bundestag-ul German, Parlamentul german, oferă tinerilor prilejul de a urma un stagiu de 13

săptămâni pe lângă un membru al Bundestag-ului german şi de a face astfel cunoştinţă cu sistemul parlamentar german şi cu procesele de decizie politică şi, în acelaşi timp, de a acumula experienţă practică în domeniul muncii parlamentare.

Selecţia bursierilor se va face de către o comisie de selecţie independentă a Bundestag-ului german.

Durata stagiului de practică: 1 martie – 31 iulie 2021.

Condiţii:

  • cetăţenia Republicii Moldova
  • studiu universitar încheiat
  • cunoştinţe foarte bune de limba germană
  • cunoştinţe despre politica, societatea şi istoria germană
  • vârsta sub 30 de ani la începerea stagiului

Bursa:

  • 500 EURO lunar
  • cazare gratuită
  • preluarea costurilor pentru asigurări şi transport

Termenul limită pentru depunerea dosarului – până la 31 iulie 2020.

Informaţii suplimentare se găsesc pe Internet pe pagina: www.bundestag.de/ips

Persoana de contact de la Ambasadă – Alexandru Filip (tel.: 022 200 600, e-mail: pr-100@chis.diplo.de)

Stagiul la Bundestag-ul german – o experiență valoroasă pentru viitor!