Joi, 18 iunie 2020, la USM s-a desfășurat ședința Senatului USM. Una dintre chestiunile-cheie de pe ordinea de zi au constituit-o alegerile a doi experți externi în calitate de membri ai Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al Universităţii de Stat din Moldova.

Noii membri aleși astăzi de Senat, dl Ioachim Druguș și dl Leonid Culiuc, completează lista celor 9 membri ai CSDI ca alături de întreaga echipă să contribuie la sporirea competențelor și atribuțiilor acestuia. Urmează colaborarea activă atât la coordonarea elaborării Planului de Dezvoltare strategică instituțională a Universității de Stat din Moldova, inclusiv asupra viziunii, misiunii, strategiilor de dezvoltare ulterioare ale USM, cât și la acțiunile principale ce vor fi întreprinse pentru o perioadă de cel puțin 5 (cinci) ani, în vederea obținerii rezultatelor scontate. Domnii sus-numiți sunt specialiști cu o înaltă calificare și cu o bogată experiență practică în domenii de interes pentru USM, iar prin deschiderea și suportul pe care-l vor oferi instituției și mediului universitar vor reuși împreună cu ceilalți membri ai echipei să contribuie la dezvoltareaUSM și atingerea unor rezultate excelente.

Adresăm sincere felicitări distinșilor domni:

Ioachim DRUGUȘ – absolvent al Facultății de Mecanică și Matematică a Universității de Stat “Mihail Lomonosov” din Moscova, doctor în științe fizico-matematice,  s-a numărat printre savanții care au pus bazele disciplinelor de informatică la USM, profesor universitar, membru al Societății Americane de Matematică; membru al Comitetului organizator al Conferinței anuale „Bazele matematice ale informaticii”, inginer superior de softwarela Departamentul Financiar, EDI Corporation, New York City; dezvoltator principal al produsului Commerce Desk în cadrul companiei Edifecs Inc., oficiul din SUA; om de afaceri, fondator al unor companii IT din Republica Moldova; cercetător la Institutul de Matematică și Informatică etc.

Leonid CULIUC – absolvent al Institutului Politehnic din Chișinău, în domeniul tehnicii electronice, doctor în ştiinţe fizico-matematice, titlu obținut în cadrul doctoratului la Universitatea de Stat “Mihail Lomonosov” din Moscova, cercetător ştiinţific superior al Academiei de Ştiinţe a Moldovei; doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei; profesor universitar; membru corespondent și titular al AȘM; şef de laborator, director adjunct al Centrului de Materiale Semiconductoare al IFA AŞM, director al Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei; deputat în Parlamentul Republicii Moldova etc. Are la activ publicate circa 300 de lucrări ştiinţifice, inclusiv peste 110 articole în reviste de referinţă.