Prorectorul pentru activitatea didactică a Universității de Stat din Moldova, prof. univ., dr. hab., Otilia Dandara, a adresat în cadrul Galei Performanțelor, desfășurată on-line în ședința festivă a Senatului USM, un mesaj de felicitare absolvenților USM, promoția anului 2020.

„Stimați senatori, dragi absolvenți!

Astăzi sărbătorim un eveniment important pentru comunitatea academică a Universității de Stat din Moldova – Gala Performanțelor 2020, ediția a 9-a.

Este un sfârșit de an altfel și acest eveniment organizat altfel, dar în esență sunt aceleași lucruri frumoase și rezultate deosebite pe care de fiecare dată le demonstrează absolvenții universității noastre.

Au trecut cei 3-4 ani de studii și sunteți la un moment important din viața voastră: obțineți o calificare profesională în domeniul la care ați visat și urmează să faceți un pas responsabil – angajarea în câmpul muncii și identificarea rostului vieții.

Programul de studii la USM a fost doar prima verigă în lanțul lung al formării profesionale și al evoluției în carieră, deoarece sunteți generația sortită să învățați continuu, dar această formare are, în mod cert, un rol fundamental în evoluția voastră personală și profesională. Precum soliditatea unui edificiu depinde de trăinicia și corectitudinea construcției temeliei, la fel și integrarea noastră socioprofesională depinde de calitatea instruirii pe care am primit-o.

Să fiți convinși că tot ce ați învățat la Universitatea de Stat din Moldova și felul în care v-ați format anumite atitudini și valori, constituie o piatră de temelie pentru întreaga voastră viață. Universitatea v-a oferit, dar depinde cât și în ce mod ați achiziționat voi.

Sper că ați valorificat la maximum potențialul științific, competența educațională și contextul formativ al universității noastre și acum, când vă aflați la început de drum, sunteți bine pregătiți și siguri de forțele voastre. Până aici a fost responsabilitatea noastră, a întregului corp științifico-didactic și managerial al USM, implicat în crearea unui mediu axat pe valorile academice. De aici încolo este responsabilitatea voastră de a promova imaginea USM și de a consolida potențialul ei. Veți face parte din multiple colective profesionale și veți absolvi și alte programe de studii, dar întotdeauna veți rămâne USM-iști, veți face parte din această mare familie, constituită din peste 150 de mii de absolvenți și circa 12 mii de studenți, cadre științifico-didactice, manageri și personal de suport. De voi depinde aprecierea acestei instituții și, într-un anumit sens, și ritmul evoluției ei.

Universitatea de Stat din Moldova are la bază trei piloni: performanța în cercetare, calitatea în educație și dimensiunea academică a mediului universitar. Preocuparea majoră a acestei universități este consolidarea și amplificarea acestora. Din aceste considerente ne dorim să faceți parte și în continuare din contingentul nostru activ, ca prin voi să consolidăm școlile științifice, să asigurăm existența și evoluția acestui mediu universitar. În acest context, menținem frumoasa tradiție și vă oferim oportunitatea de a vă continua studiile la programele de master pe locuri fără achitarea taxei de școlarizare și cu cazare gratuită în cămin.

Vă felicităm cu ocazia realizărilor frumoase! Vă urăm succese deosebite pe tot parcursul activității profesionale și venim cu mesajul: Țineți minte că aveți un potențial, sunteți un potențial, nu-l irosiți, încercați să-l valorificați într-un mediu profesional calificat, pentru că puteți, pentru că sunteți USM-iști, pentru că trebuie să fiți viitorul acestei țări.

Drum bun în viață și realizări frumoase!”

Otilia Dandara, doctor habilitat, profesor, prorector pentru activitatea didactică a USM.

 

Sursa foto: ipn.md