Se anunță susținerea publică a tezei de doctor în drept „Procedura de examinare a apelului în procesul civil”

Pretendent: Jimbei Ina

Conducător științific: Belei Elena, doctor în drept, conferențiar universitar

Consiliul Științific Specializat D553.03-20 din cadrul Universității de Stat din Moldova

Tema tezei: Procedura de examinare a apelului în procesul civil

Specialitatea: 553.03- Drept procesual civil

Data: 10.07.2020

Ora:10:00

Locația: MD 2009, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Kogălniceanu 67, bloc II, sala 119

Publicațiile științifice ale autorului la tema tezei de doctorat:

  1. JIMBEI Ina. Intentarea procedurii de apel: deficiențe normative. În: Revista Institutului Naţional al Justiţiei, nr. 4(43), Chișinău, 2017, pp.36-40, 0,6 c.a., ISSN 1857-2405 (C).
  2. JIMBEI Ina. Finalitatea și perspectivele alăturării la apel. În: Studia Universitatis Moldaviae, nr.8 (128), Chișinău, 2019, pp. 89-93, 0,6 c.a., ISSN 1814-3199 (B).
  3. JIMBEI Ina. Apelul incident. În: Materialele conferinței internaționale „Procesul civil și executarea silită. Trecut, prezent, viitor”, București: Universul juridic, 2018, p.377-389, 0.9. c.a., ISBN 987-606-39-0324-4.
  4. JIMBEI Ina. Deficiențe legislative în procedura de judecare a apelului. În: Materialele conferinței internaționale „Integrarea europeană: Aspecte economico-juridice, ediția IV-a, 21 decembrie 2018, Chișinău, 2018, pp.354-359, 0,6 c.a., ISBN 978-9975-3287-0-8.
  5. JIMBEI Ina. Efectul devolutiv al apelului. În: Conferința internațională „Procesul civil și executarea silită. De la clasic la modern”, București: Universul juridic, 2019, pp.226-242, 1,7 c.a, ISBN 878-606-39-0507-0.
  6. JIMBEI Ina. Lacune în reglementarea procedurii de judecare a apelului. În: Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare”. 28-29 septembrie 2016, Chișinău, 2016, 0,2 c.a., pp.231-234, ISBN 978-9975-71-815-8.
  7. JIMBEI Ina. Natura juridică a apelului. În: Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare”, 8-9 noiembrie 2018, Chișinău, 2018, 0,2 c.a., pp.353-356, ISBN 978-9975-142-50-2.

Teza de doctor poate fi consultată la Biblioteca Universității de Stat și site-ul ANACEC (cnaa.md)

Avizele comentariile la lucrarea înaintată spre susținere, pot fi remise la adresa secretarului Consiliului Științific Specializat cebotarivalentina63@gmail.com

Linkul către ședință (ședința va avea loc prin intermediul platformei Zoom)

https://us02web.zoom.us/j/81781485782

Meeting ID: 817 8148 5782