Școala Doctorală Științe Umanistice a Universității de Stat din Moldova anunță susținerea publică a tezei de doctor în filologie cu tema: „DIMENSIUNEA EUFEMISTICĂ ÎN LIMBAJUL DIPLOMATIC: STUDIU CONTRASTIV ÎN LIMBILE ENGLEZĂ, FRANCEZĂ ȘI ROMÂNĂ”, la specialitatea: 621.04. Lexicologie și lexicografie, terminologie și limbaje specializate, traductologie.

Autor: Galina BOBEICĂ

Conducător științific: Gabriela ȘAGANEAN, doctor în filologie, conferențiar universitar

Data susținerii: 17 februarie 2023

Ora: 14:00

Adresa: Universitatea de Stat din Moldova, str. Mihail Kogălniceanu 65, bloc 3, Centrul de studii filologice „Eugen Coșeriu”, sala 434.

                                                                                                                                          Componența Comisiei de doctorat:

  1. Președinte – MOLEA Viorica, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova;
  2. Conducător științific – ȘAGANEAN Gabriela, doctor în filologie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova;
  3. Referent – ZBANȚ Ludmila, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova;
  4. Referent – STOIANOVA Inga, doctor în filologie, conferențiar universitar, Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
  5. Referent – BUDNIC Ana, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Moldova;
  6. Secretarul Comisiei – Dementieva Diana, doctor în filologie, Universitatea de Stat din Moldova.

Teza de doctorat și rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, la Biblioteca Universității de Stat din Moldova, precum și pe pagina web a ANACEC (http://www.cnaa.md/thesis/58968/).

Avizele și comentariile la teza de doctorat pot fi transmise la adresa electronică a secretarului dementievad@mail.ru.

Published Wednesday January 25th, 2023

Announcements and Press Releases

Rectorul USM s-a întâlnit cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova

Rectorul Universității de Stat din Moldova, Igor ȘAROV a avut astăzi, 27 ianuarie, o întrevedere cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova, E.S. ...

La USM continuă seminarele de formare a competențelor de implementare a standardelor de calificare, elaborate cu susținerea partenerilor de dezvoltare

Universitatea de Stat din Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, continuă seria Seminarelor de instruire – „Implementarea Standardului de Calificare”. Ca urmare a realizărilor ...

Noi perspective de cooperare în cadrul proiectului VitroHub – discutate de către reprezentanții USM și Euroalun SRL

Rectorul Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov a avut o întrevedere cu reprezentanții Euroalun SRL, pentru a discuta despre extinderea colaborării în cadrul proiectului VitroHub. ...

Universitatea de Stat din Moldova 2023 © All Rights Reserved