Într-un nou format, cu implicarea directorilor institutelor de cercetare, Consiliul de Administrare (CA) al USM s-a întrunit în prima ședință a noului an calendaristic.

Din necesitatea consolidării mediului academic al USM, a fost abordată problema modificării planului de activitate al CA, reieșind din necesitățile și problemele cu care se confruntă institutele de cercetare, la fel cum direcțiile tradiționale de activitate ale institutelor trebuie să se regăsească și în planul anual de acțiuni al USM și alte documente de politici ale universității.

În cadrul ședinței au fost discutate mai multe subiecte privind îmbunătățirea procesului educațional, domeniului de cercetare și a infrastructurii universitare.

Totodată a fost înaintată spre discuții inițiativa privind atribuirea suplimentului de performanță salarial pentru cadrele didactice universitare și pentru angajații de la institutele de cercetare ale USM, implicați în activități de cercetare.

O problemă – cheie rămâne a fi calitatea formării profesionale. În context au fost identificate succesele, dar și oportunitățile unor activități importante precum: gestionarea electronică a procesului de studii și evaluarea externă pe acreditarea specialităților.

Conform rezultatelor, Universitatea de Stat din Moldova dispune de potențialul științifico-didactic capabil să corespundă tuturor rigorilor impuse de cadrul normativ național atât în materie de organizare a procesului de studii, cât și de acreditare a programelor.

Astfel, în anul de studii 2021-2022 și în semestrul I al anului de studii 2022-2023, au fost acreditate 35 programe de studii, dintre care la Ciclul I Licență – 10 programe, iar la Ciclul II Master – 25 de programe.

Membrii Consiliului de Administrație au mai discutat aspecte organizaționale și prioritare pentru noul an.

Published Wednesday January 25th, 2023

Announcements and Press Releases

Rectorul USM s-a întâlnit cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova

Rectorul Universității de Stat din Moldova, Igor ȘAROV a avut astăzi, 27 ianuarie, o întrevedere cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova, E.S. ...

La USM continuă seminarele de formare a competențelor de implementare a standardelor de calificare, elaborate cu susținerea partenerilor de dezvoltare

Universitatea de Stat din Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, continuă seria Seminarelor de instruire – „Implementarea Standardului de Calificare”. Ca urmare a realizărilor ...

Noi perspective de cooperare în cadrul proiectului VitroHub – discutate de către reprezentanții USM și Euroalun SRL

Rectorul Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov a avut o întrevedere cu reprezentanții Euroalun SRL, pentru a discuta despre extinderea colaborării în cadrul proiectului VitroHub. ...

Universitatea de Stat din Moldova 2023 © All Rights Reserved