Universitatea de Stat din Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, organizează în perioada 25-26 ianuarie 2023, seminarul de instruire, Implementarea  Standardului de Calificare, domeniul de formare profesională 042 Drept la care participă reprezentanții a unsprezece universități din Republica Moldova, care pregătesc specialiști în domeniul Drept.

Standardele de calificare, pentru domeniul de formare profesională 042 Drept, au fost elaborate ca urmare a realizării obiectivelor Proiectului „Învăţământul Superior în Moldova” (MHEP), Nr.65420-MD, finanțat de Banca Mondială și implementat de Ministerul Educației și Cercetării. Proiectul s-a realizat în cadrul Universității de Stat din Moldova, grupul de lucru fiind constituit din reprezentați ai mediului academic și ai pieței muncii.

Scopul trainingului constă în formarea competențelor de proiectare, elaborare, adaptare a Planului de învățământ, curricula și a conținuturilor curriculare pentru domeniul general de studiu 042 Drept (nivel 6, 7, 8 de studii) la Standardele de calificare în domeniul de formare profesională 0.42-Drept, de aceea la sesiunea de instruire participă prorectori pentru activitatea didactică; decani ai facultăților de Drept, directori ai școlilor doctorale, șefi de departamente, angajați ai sistemului de management al calității, cadre didactice. Calificările de nouă generație au fost elaborate datorită susținerii partenerilor de dezvoltare.

Prezent la deschiderea sesiunii de instruire, Rectorul Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov a subliniat importanța rolului universităților în formarea cadrelor, fapt care determină responsabilitatea ralierii programelor și a procesului de studii la prevederile standardelor elaborate.

Tatiana Gherștega, dr. conf. univ., șefa Direcției Cadrul național al calificărilor a Ministerului Educației și Cercetării a menționat că standardele în domeniul de formare profesională 042 Drept, sunt o generație modernizată a standardelor de calificare, care au fost elaborate conform Metodologiei aprobate în anul 2022, document conceptual-normativ, care a apropiat procesul de formare profesională și atribuirea calificărilor de cadrul normativ european, oferind o mai mare deschidere și siguranță în formare profesională tinerilor care fac studiile în țară.

Decanul Facultății de Drept a USM, Sergiu Brînza a vorbit despre importanța Facultății de Drept a USM, tradițiile și potențialului științifico-didactic, care pe parcursul deceniilor a fost valorificat întru asigurarea funcționalității sistemului de drept din Republica Moldova. În contextul creat, USM va oferi colegilor din sistemul învățământului superior, consultanță, privind implementarea standardelor de calificare.

Published Wednesday January 25th, 2023

Announcements and Press Releases

Rectorul USM s-a întâlnit cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova

Rectorul Universității de Stat din Moldova, Igor ȘAROV a avut astăzi, 27 ianuarie, o întrevedere cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova, E.S. ...

La USM continuă seminarele de formare a competențelor de implementare a standardelor de calificare, elaborate cu susținerea partenerilor de dezvoltare

Universitatea de Stat din Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, continuă seria Seminarelor de instruire – „Implementarea Standardului de Calificare”. Ca urmare a realizărilor ...

Noi perspective de cooperare în cadrul proiectului VitroHub – discutate de către reprezentanții USM și Euroalun SRL

Rectorul Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov a avut o întrevedere cu reprezentanții Euroalun SRL, pentru a discuta despre extinderea colaborării în cadrul proiectului VitroHub. ...

Universitatea de Stat din Moldova 2023 © All Rights Reserved