Școala Doctorală de Științe Juridice a Universității de Stat din Moldova anunță susținerea publică a tezei de doctor în drept cu tema Actul terorist în contextul dreptului penal.

Candidat:  COJOCARU Violeta M.

Conducătorul de doctorat:­­­­­­­­­­­  MANEA Vladislav, doctor în drept, conferențiar universitar.

Specialitatea: 554.01 – Drept penal și execuţional penal.

Data: 31 octombrie 2020

Ora: 14:00

Local: MD-2009, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, nr. 67, bloc. 2, aud. 119, Universitatea de Stat din Moldova.

Comisia de doctorat:

Președintele Comisiei:         BRÎNZA Serghei, doctor habilitat în drept, profesor universitar;

Conducătorul de doctorat:   MANEA Vladislav, doctor în drept, conferențiar universitar;

Referenți oficiali:                   STATI Vitalie, doctor în drept, conferențiar universitar;

CUȘNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar;

BERLIBA Viorel, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar;

Secretarul Comisiei:             COPEȚCHI Stanislav, doctor în drept, conferențiar universitar.

Teza de doctorat poate fi consultată la:  

  • Biblioteca Universității de Stat din Moldova ();
  • Biblioteca Națională a Republicii Moldova;
  • Pagina web a Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova ();
  • Pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare ().

Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintată spre susținere pot fi remise la adresa de e-mail a Școlii Doctorale de Științe Juridice a USM: doctorat_drept@yahoo.com.

 

Published marţi, 13 octombrie 2020

Anunțuri și Comunicate

Amendamentul nr. 1 din 12.06.2024 la Documentul de Achiziție nr. MD-STATEUNI-410918-GO-RFB

Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova Proiectul: Învățământul Superior din Moldova Subproiectul: Modernizarea procesului didactic in domeniul științelor biologice, fizice și ale mediului in contextul...

A început perioada de recepționare a lucrărilor pentru Congresul VIII al fiziologilor din Republica Moldova cu participare internațională „Fiziologia şi sănătatea”

Societatea fiziologilor din Republica Moldova cu Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al Universității de Stat din Moldova Vă invită să participaţi la lucrările Congresului VIII al...

La USM au fost desemnați câștigătorii primei ediții a Concursului „ECO-VIZIUNI: INIȚIATIVE VERZI ÎN IÎPT”

Universitatea de Stat din Moldova a fost astăzi, gazda evenimentului de încheiere a Concursului „Eco-viziuni: Inițiative verzi în Învățământul profesional tehnic”. Concursul a fost lansat de...

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved