Școala Doctorală de Științe Juridice a Universității de Stat din Moldova anunță susținerea publică a tezei de doctor în drept cu tema Actul terorist în contextul dreptului penal.

Candidat:  COJOCARU Violeta M.

Conducătorul de doctorat:­­­­­­­­­­­  MANEA Vladislav, doctor în drept, conferențiar universitar.

Specialitatea: 554.01 – Drept penal și execuţional penal.

Data: 31 octombrie 2020

Ora: 14:00

Local: MD-2009, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, nr. 67, bloc. 2, aud. 119, Universitatea de Stat din Moldova.

Comisia de doctorat:

Președintele Comisiei:         BRÎNZA Serghei, doctor habilitat în drept, profesor universitar;

Conducătorul de doctorat:   MANEA Vladislav, doctor în drept, conferențiar universitar;

Referenți oficiali:                   STATI Vitalie, doctor în drept, conferențiar universitar;

CUȘNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar;

BERLIBA Viorel, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar;

Secretarul Comisiei:             COPEȚCHI Stanislav, doctor în drept, conferențiar universitar.

Teza de doctorat poate fi consultată la:  

  • Biblioteca Universității de Stat din Moldova (bit.ly/36VdvLr);
  • Biblioteca Națională a Republicii Moldova;
  • Pagina web a Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova (bit.ly/34QsbJ1);
  • Pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (bit.ly/3dhTMqu).

Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintată spre susținere pot fi remise la adresa de e-mail a Școlii Doctorale de Științe Juridice a USM: doctorat_drept@yahoo.com.