INVITAȚIE

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Istorie și Filosofie

Departamentul Filosofie și Antropologie

Institutul de Cercetare și Inovare al USM

Laboratorul Filosofie Teoretico-practică și Epistemologie aplicată

Vă invită să participați la Conferința Științifică Internațională

ȘCOALA INTERNAȚIONALĂ DE METODOLOGIE

ÎN ȘTIINȚELE SOCIO-UMANE

Ediția a IV-a

DEZVOLTAREA PERSONALĂ ȘI EDUCAȚIA PENTRU SOCIETATE:

TEMEIURI EPISTEMOLOGICE ACTUALE

Evenimentul este dedicat Zilei Mondiale a Filosofiei

Conferința va fi structurată în trei secțiuni:

1 – Metodologii generale aplicate în științele socio-umane (hermeneutică, semiotică, fenomenologie)

2 – Strategii de analiză specifice disciplinelor socio-umane (filosofie, antropologie, sociologie și psihologie, istorie și științe politice, filologie și artă, comunicare și relații publice)

3 – Aplicații ale metodologiei inter/pluri/transdisciplinare interactive în interpretarea discursului socio-uman

Conferința va avea loc în data de 19-20 noiembrie 2020, cu ȋncepere de la ora 10.00, în sala 119, blocul 2, strada Alexei Mateevici 60, Chișinău, Republica Moldova.

Join Zoom Meeting

 https://staffweb.zoom.us/j/91900056766 19 noiembrie

https://staffweb.zoom.us/j/98846728333 20 noiembrie

În cadrul conferinței vor fi abordate − din perspectiva științelor socio-umane − aspecte fundamentale privitoare la dezvoltarea personală și educația pentru societate.

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE CONFERINȚEI

Schimbările care au loc în societate, aspectele complexei crize de valori cu care omenirea se confruntă în momentul de față presupun multiple abordări cognitive ale scenariilor de dezvoltare personală și de educație pentru societate. Este resimțită necesitatea analizei teoretice și aplicative a unei unitare paradigme epistemologice, orientată către modelarea ȋn cunoștință de cauză  a unei  societăți în care oamenii să se simtă împliniți din toate punctele de vedere. Ȋn acest sens, o serie de elemente predictive ar trebui cuprinse ȋn scenariul unei filosofii integrative a educației, ȋn care dezvoltarea personală eficientă să reprezinte o premisă a educației pentru societate.

O amplă viziune asupra formării cognitive a ființei umane se regăsește în filosofie, respectiv în epistemologie. Este vorba de o filosofie pragmatistă care ar re-orienta și ar ghida învățământul din Republica Moldova spre autenticitate, respectiv spre o serie de finalități pragmatice vizȃnd formarea unor personalități integr(al)e, capabile să acționeze eficient la nivelul conștiinței sociale, a tuturor nivelelor acesteia: social-politice, economice, cultural-spirituale etc. Ȋn acest scop, obiectivele strategice ale educației pentru dezvoltare personală și ale educației pentru societate  presupun implementarea unor strategii cognitive inter-, pluri- și transdiscplinare în predarea disciplinelor științifice și socio-umane atȃt în școală, cȃt si ȋn universități.

În prezent, perspectiva teoretică și tehnologică digitală  modifică modelul care a fost folosit anterior pentru interpretarea lumii, modelele cibernetice de interacțiune modificând radical expresiile individuale și colective ale comunicării umane. Ȋn plus, experiența pandemiei prin care sistemul educativ a fost dator să treacă a impus științelor socio-umane să genereze noi abordări ale strategiilor de comunicare și de educație creativă, ȋndreptate spre o societate a cunoașterii cu parametri principial modificați.

Ȋn concluzie, în cadrul acestei conferințe vom ȋncerca să aflăm − inițiind un dialog sinergic ― ȋn ce măsură umanitatea urmează a se subordona unui viitor exclusiv digital, ȋn universul educației ȋnainte de toate. Ȋn funcție de răspunsul formulat, vom ȋncerca − particularizȃnd − să ne întrebăm în ce măsură metodele digitale în educație modifică metodele tradiționale de cercetare în științele socio-umane.

  • Prezentarea unei temeinice abordări din perspectivă filosofică a dezvoltării personale și a educației pentru societate.
  • Emiterea unei viziuni holiste în raport cu aceste două secțiuni distincte ale unei integratoare filosofii a educației: dezvoltarea personală și educația pentru societate.
  • Prezentarea celor mai noi tendințe interpretative din domeniul educației pentru societate și a dezvoltării personale.
  • Valorificarea ideilor din cadrul filosofiei pragmatiste și anume că filosofia educației are drept paradigmă cognitivă centrarea pe interacțiune și comunicare.
  • Analiza posibilelor paradigme filosofice cu privire la prezentul și viitorul  educației, ȋn particular,  respectiv valorificarea noilor paradigme de cunoaștere ale viitorului uman, ȋn general.
  • Interpretarea noii paradigme a unității cognitive de cunoaștere din perspectiva viitorului digital al omenirii.
  • Unificarea tradiției de cercetare în domeniul științelor socio-umane: posibile proiecte de colaborare între cercetători și cadrele didactice.

Sunt invitați să participe la dialog cercetători și cadre didactice din domeniile: filosofie,  antropologie, psihologie, sociologie, filologie, istorie, științe politice, științe ale comunicării și relații publice, artă, semiotică etc.

Lucrările vor fi publicate într-un volum colectiv, cu recunoaștere academică. Sunt oferite diplome nominale de participare.

Această ediție a Conferinței Internaționale − Școala Internațională de metodologie în științele socio-umane − se desfășoară în cadrul proiectului: Abordarea epistemologică a dezvoltării personale și a educației pentru societate: de la strategiile transdisciplinare la finalitățile pragmatice ale societății actuale din Republica Moldova. Prioritatea temei − Provocări societale − este înscrisă în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul 20.80009.1606.08 / „Program de Stat” (2020-2023)

TERMENE LIMITĂ:

1 noiembrie, 2020 – Trimiterea titlurilor și a rezumatelor în limbile română și engleză (maximum 250 cuvinte și 5 cuvinte cheie)

15 noiembrie, 2020 – Trimiterea lucrărilor in extenso (între 7-10 pagini, font Times New Roman, corp 12, 1,5 rânduri).

Toate documentele vor fi expediate electronic la adresa de e-mail: bogatue@yahoo.com

Participanții sunt rugați să respecte datele limită pentru expedierea materialelor solicitate.

Înregistrarea participanților se face completând Formularul de înscriere.

Nu se percepe taxă de participare.

Programul Conferinței

CONTACT:

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea de Istorie și Filosofie

Departamentul de Filosofie și Antropologie

Laboratorul Filosofie Teoretico-practică și Epistemologie aplicată

Director de proiect: conf. univ. dr. Eugenia BOGATU

e-mail: bogatue@yahoo.com

Chișinău, Republica Moldova

Telefon: 373 78681179

Published marţi, 10 noiembrie 2020

Anunțuri și Comunicate

Universitatea de Stat din Moldova și Institutul de Inovare din Nukus, Uzbekistan au stabilit noi oportunități de colaborare

Rectorul Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov a avut o întrevedere cu reprezentanți ai Institutului de Inovare din Nukus, Uzbekistan, la care au fost stabilite...

Universitatea de Stat din Moldova susține persoanele cu dizabilități prin organizarea Expoziției de vânzare a manufacturilor realizate de ei

Pentru al treilea an consecutiv, Facultatea de Drept a USM organizează Expoziția cu vânzare a manufacturilor realizate de către persoanele cu dizabilități, marcând ziua de 3...

Proiectul de implementare a Standardului de Calificare continuă la USM cu nstruirea managerilor și cadrelor didactice în domeniul de formare profesională 0312 Științe politice

În perioada 29-30 noiembrie, la Universitatea de Stat din Moldova, s-a desfășurat Seminarul de instruire în contextul realizării obiectivelor Proiectului „Învățământul Superior din Moldova” (MHEP) –...

Universitatea de Stat din Moldova 2023 © All Rights Reserved