Școala doctorală Științe Sociale din cadrul Universității de Stat din Moldova, în colaborare cu  Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării și Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, a organizat, în perioada 14-15 septembrie, prima ediție a Conferinței naționale a doctoranzilor cu genericul „Fenomene și tendințe contemporane în științele sociale”. Scopul conferinței este de a asigura un spațiu de comunicare în care doctoranzii, cercetătorii, conducătorii de doctorat, să polemizeze asupra subiectelor de cercetare regăsite pe agenda proiectelor doctorale active.

Conferința a început cu mesajele din partea decanilor celor trei facultăți, care sunt parte din Școala doctorală Științe Sociale și a profesorului universitar emerit Laurențiu Șoitu, cadru didactic în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Decanul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială, Vladimir Guțu, a făcut un recurs la istoricul studiilor doctorale în cadrul USM și a îndemnat doctoranzii să se implice plenar în activitățile școlii doctorale. Alexandru Solcan, dr., conf. univ., decanul Facultății de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative s-a referit la importanța studiilor doctorale pentru formarea personalității tinerilor, invocând multiplele beneficii și oportunități pe care le oferă parcursul doctoral. Decanul Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării, Victoria Bulicanu, dr., conf. univ., a menționat despre accesul la polemici și analize interdisciplinare valoroase ca urmare a participării doctoranzilor în astfel de evenimente științifice.

Profesorul universitar Laurențiu Șoitu a oferit auditoriului un remarcabil discurs despre cercetare și creație, despre felul în care personalitatea umană este pozitiv influențată de procesul continuu al muncii intelectuale.

Sesiunea plenară a Conferinței a inclus patru comunicări ale doctoranzilor care s-au evidențiat prin rezultate inedite în proiectele de cercetare și care, prin cercetările realizate, contribuie la soluționarea unor probleme importante ale comunității: Sîmboteanu Daniela, președinte al Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii; Lungu Tatiana, ofițer de programe naționale, Ambasada Suediei în Republica Moldova; Guțu Vitalie, directorul instituției media zonadesecurite.md, președinte A.O. Academia de Creație și Inovații Mediatice; Vasilache Dorina, asistent universitar, Departamentul Psiholo-gie, Universitatea de Stat din Moldova. Atelierile Conferinței au vizat următoarele specialități: Psihologie, Științe ale Educației, Jurnalism și Științe ale Comunicării, Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative.

Published Friday September 15th, 2023

Announcements and Press Releases

Anunț de modificare a Cererii de cotații nr. MD-STATEUNI-354220-GO-RFQ din 06.09.2023

 Anunț de modificare a Cererii de cotații  MD-STATEUNI-354220-GO-RFQ din 06.09.2023 „Licențe de aplicații și de sistem”  Nr. CDO:  MD-STATEUNI-354220-GO-RFQ  Autoritatea contractantă: Instituția Publică Universitatea de Stat ...

Fenomenul Dezinformării – tema discuțiilor dintre studenții USM cu reprezentanții mass-mediei din țară

Studenții și cadrele didactice a Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării (FJȘC) din cadrul Universității de Stat din Moldova au avut astăzi, 21 septembrie, o ...

Anunţ de angajare

Oficiul Proiecte și Granturi din cadrul Departamentului Cooperare Internațională a Universității de Stat din Moldova caută o persoană creativă, dinamică și responsabilă pentru a ocupa funcția ...

Universitatea de Stat din Moldova 2023 © All Rights Reserved