În cadrul Consiliului Ştiinţific Specializat D 533.01-23-41 a Universităţii de Stat din Moldova va avea loc ședința  pentru susţinerea publică a tezei de doctor în științe ale educației cu titlul:

Cadrul psihopedagogic și tehnologic al cursului „Data Mining””, la specialitatea 533.01 – Pedagogie universitară, autor: Natalia  APETRII

Data susținerii: 29 septembrie 2023.

Ora: 14.00.

Locația: bir.505, blocul III, str. M.Kogălniceanu, 65A, or. Chișinău.

Conducători științifici:

  • GUȚU Vladimir, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar
  • CĂPĂȚÂNĂ Gheorghe, doctor în științe tehnice, profesor universitar.

Consiliului Ştiinţific Specializat D 533.01-23-41 din cadrul Universităţii de Stat din Moldova, aprobat de Consiliul de Conducere al ANACEC (Decizia nr.2 din 07.07.2023):

  • GORAȘ-POSTICĂ Viorica, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova – președinte al CŞS;
  • DARII Ludmila, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova – secretar ştiinţific al CŞS;
  • SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” – membru al CŞS;
  • BÎRNAZ Nina, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova – membru al CŞS;
  • UNGUREANU Valeriu, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova – membru al CŞS.

Referenţi oficiali:

  • GREMALSCHI Anatol, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar, Institutul de Politici Publice, Chişinău;
  • MARIN Maria, doctor în științe ale educației, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova.

Teza de doctor și rezumatul lucrării pot fi consultate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Biblioteca Științifică a Universității de Stat din Moldova (www.usm.md) și la Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (www.anacec.md).

Published Tuesday September 19th, 2023

Announcements and Press Releases

Anunț de modificare a Cererii de cotații nr. MD-STATEUNI-354220-GO-RFQ din 06.09.2023

 Anunț de modificare a Cererii de cotații  MD-STATEUNI-354220-GO-RFQ din 06.09.2023 „Licențe de aplicații și de sistem”  Nr. CDO:  MD-STATEUNI-354220-GO-RFQ  Autoritatea contractantă: Instituția Publică Universitatea de Stat ...

Fenomenul Dezinformării – tema discuțiilor dintre studenții USM cu reprezentanții mass-mediei din țară

Studenții și cadrele didactice a Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării (FJȘC) din cadrul Universității de Stat din Moldova au avut astăzi, 21 septembrie, o ...

Anunţ de angajare

Oficiul Proiecte și Granturi din cadrul Departamentului Cooperare Internațională a Universității de Stat din Moldova caută o persoană creativă, dinamică și responsabilă pentru a ocupa funcția ...

Universitatea de Stat din Moldova 2023 © All Rights Reserved