Două studente de la Universitatea de Stat din Moldova au fost desemnate câștigătoare a burselor „Bursa Rotary de Excelență”, în valoare de 10.000 (zece mii) lei.

Dintre cele 18 dosare depuse, Cătălina Balan, studentă în anul II la Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială, a obținut „Bursa Rotary de Execelență” pentru domeniul socio-umanistic. Aceasta a dat dovadă de perseverență, ambiție și persistență motivațională în toate activitățile extracurriculare la care a participat. De asemenea, câștigătoarea a încurajat toți studenții să lupte pentru succese remarcabile, iar atunci când simt că nu mai pot, să știe că de fapt, mai pot puțin.

Mihaela Buga, studentă în anul III, la Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică a primit „Bursa Rotary de Execelență”, pentru domeniul științelor exacte ale naturii, dând dovadă de realizări remarcabile în activitățile efectuate pe parcursul anilor de studii, deținând cunoștințe temeinice și pregătire profesională la cel mai înalt nivel, datorită voluntariatului și participării active în diferite activități extracurriculare. Aceasta le-a mulțumit reprezentanților Clubului Rotary Moldova International și USM, pentru suport și dezvoltare a mediului academic și pentru studenți.

Pentru aceste burse au fost depuse peste 23 de dosare iar câștigătoarele au fost evaluate de o comisie de selecție alcătuită din profesori din cadrul USM și reprezentanți ai E-Clubului Rotary Moldova International.

USM apreciază înalt implicarea Clubului Rotary Moldova International, în susținerea excelenței academice a studenților USM.

Published vineri, 17 noiembrie 2023

Anunțuri și Comunicate

Universitatea de Stat din Moldova și Institutul de Inovare din Nukus, Uzbekistan au stabilit noi oportunități de colaborare

Rectorul Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov a avut o întrevedere cu reprezentanți ai Institutului de Inovare din Nukus, Uzbekistan, la care au fost stabilite...

Universitatea de Stat din Moldova susține persoanele cu dizabilități prin organizarea Expoziției de vânzare a manufacturilor realizate de ei

Pentru al treilea an consecutiv, Facultatea de Drept a USM organizează Expoziția cu vânzare a manufacturilor realizate de către persoanele cu dizabilități, marcând ziua de 3...

Proiectul de implementare a Standardului de Calificare continuă la USM cu nstruirea managerilor și cadrelor didactice în domeniul de formare profesională 0312 Științe politice

În perioada 29-30 noiembrie, la Universitatea de Stat din Moldova, s-a desfășurat Seminarul de instruire în contextul realizării obiectivelor Proiectului „Învățământul Superior din Moldova” (MHEP) –...

Universitatea de Stat din Moldova 2023 © All Rights Reserved