Universitatea de Stat din Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, continuă suita Seminarelor de instruire în contextul realizării obiectivelor Proiectului „Învățământul Superior din Republica Moldova” (MHEP) – „Implementarea Standardului de Calificare”.

Managerii și cadrele didactice de la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău, Colegiul „Iulia Hașdeu” din Cahul, Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei participă, începând cu ziua de 16 noiembrie 2023, la sesiunea de instruire în format mixt cu genericul Implementarea Standardelor de Calificare la domeniile de formare profesională 0314 Sociologie și 0319 Asistență Socială.

Scopul sesiunii de instruire se axează pe formarea competențelor de proiectare, elaborare și adaptare a programelor de studii superioare la nivel de Licență, Master și Doctorat, precum și a pachetului curricular (plan de învățământ, curricula la discipline, suporturi curriculare etc.) oferite de instituțiile de învățământ superior care formează specialiști în domeniile de Sociologie și de Asistență Socială.

La deschiderea sesiunii de instruire au participat Tatiana Gherștega, șefa Direcției Cadrul Național al Calificării (Ministerul Educației și Cercetării), Violeta Cotilevici, dr., șefa Secției Managementul Calităţii (Universitatea de Stat din Moldova),  Vladimir Guțu, dr.hab., prof.univ, decanul Facultății Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială (Universitatea de Stat din Moldova) și  Stela Balan, dr., conf.univ. (Proiectul Băncii Mondiale), care și-au exprimat convingerea că documentele elaborate vor asigura contextul necesar pentru formarea profesională calitativă a sociologilor și asistenților sociali și pentru promovarea conexiunii dintre piața muncii și sistemul educațional din Republica Moldova.

Coordonatoarele grupurilor de lucru – Anastasia Oceretnîi, dr., conf.univ., șefa Departamentului Sociologie și Asistență Socială și Stela Milicenco, dr., conf.univ. (Facultatea Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială, Universitatea de Stat din Moldova) au prezentat setul de competențe profesionale și rezultatele învățării stabilite în parteneriat cu piața muncii și mediul academic, inclusiv ținându-se cont de tendințele regionale și internaționale.

Etapa următoare a implementării Standardelor de Calificare va continua prin oferirea de consultanță instituțiilor de învățământ superior care sunt abilitate cu dreptul de realizare a programelor de studii superioare la domeniile de formare profesională 0314 Sociologie și 0319 Asistență Socială pentru elaborarea planului de studii și pachetului curricular.

Published vineri, 17 noiembrie 2023

Anunțuri și Comunicate

Universitatea de Stat din Moldova și Institutul de Inovare din Nukus, Uzbekistan au stabilit noi oportunități de colaborare

Rectorul Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov a avut o întrevedere cu reprezentanți ai Institutului de Inovare din Nukus, Uzbekistan, la care au fost stabilite...

Universitatea de Stat din Moldova susține persoanele cu dizabilități prin organizarea Expoziției de vânzare a manufacturilor realizate de ei

Pentru al treilea an consecutiv, Facultatea de Drept a USM organizează Expoziția cu vânzare a manufacturilor realizate de către persoanele cu dizabilități, marcând ziua de 3...

Proiectul de implementare a Standardului de Calificare continuă la USM cu nstruirea managerilor și cadrelor didactice în domeniul de formare profesională 0312 Științe politice

În perioada 29-30 noiembrie, la Universitatea de Stat din Moldova, s-a desfășurat Seminarul de instruire în contextul realizării obiectivelor Proiectului „Învățământul Superior din Moldova” (MHEP) –...

Universitatea de Stat din Moldova 2023 © All Rights Reserved