La Universitatea de Stat din Moldova s-a desfășurat conferința studențească „Chimia ecologică și a mediului”, consacrată Zilei Internaționale a Studenților, la care au participat studenții, masteranzii și doctoranzii de la facultățile Chimie și Tehnologie Chimică, USM, Biologie și Geoștiințe, USM, Institutul de Chimie, USM, de la Universitatea Tehnică a Moldovei, Colegiul de Ecologie și Liceul Teoretic „Olimp” din Sângerei.

Conferințele cu acest generic au devenit un eveniment tradițional la Departamentul Chimie Industrială și Ecologică, prima ediție fiind organizată în anul 1997. În cadrul acestor întruniri ai tineretului studios se menționează importanța problemelor abordate pentru protecția mediului ambiant, necesitatea aplicării cunoștințelor din chimie ecologică pentru cunoașterea proceselor ecochimice și la soluționarea problemelor de mediu.

Anul acesta, pentru publicarea culegerii de rezumate ale cercetărilor studențești, Comitetul de organizare a Conferinței a recepționat peste 60 de rezumate care vor fi publicate sub formă de Publicație electronică, cu respectarea tuturor cerințelor față de aceste lucrări.

În mesajul său, academicianul Gheorghe Duca a felicitat participanții cu ocazia zilei Internaționale a Studenților, menționând rolul Conferinței studențeaști drept indicator de interes sporit a tinerilor față de procese chimice, fizico-chimice și biochimice ce determină compoziția și proprietățile chimice ale mediului ambiant adecvat valorii biologice de habitare.

În cadrul conferinței au fost prezentate rapoarte privind impactul cianobacteriilor și cianotoxinelor asupra ecologiei și sănătății umane; beneficii și prejudicii radicalilor liberi; problema deșeurilor industriei farmaceutice; peroxidul de hidrogen în biomedicină; abordări inovatoare pentru atenuarea poluării mediului și altele.

Toți studenții au obținut diplome de participare, iar Rezumatele comunicărilor expuse vor fi publicate sub formă de culegere a lucrărilor.

Conferința este organizată în cadrul Proiectului 20.80009.5007.27 Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice și de mediu, conducător de proiect acad., dr. hab., prof. univ., Gheorghe Duca.

Published marţi, 21 noiembrie 2023

Anunțuri și Comunicate

Universitatea de Stat din Moldova și Institutul de Inovare din Nukus, Uzbekistan au stabilit noi oportunități de colaborare

Rectorul Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov a avut o întrevedere cu reprezentanți ai Institutului de Inovare din Nukus, Uzbekistan, la care au fost stabilite...

Universitatea de Stat din Moldova susține persoanele cu dizabilități prin organizarea Expoziției de vânzare a manufacturilor realizate de ei

Pentru al treilea an consecutiv, Facultatea de Drept a USM organizează Expoziția cu vânzare a manufacturilor realizate de către persoanele cu dizabilități, marcând ziua de 3...

Proiectul de implementare a Standardului de Calificare continuă la USM cu nstruirea managerilor și cadrelor didactice în domeniul de formare profesională 0312 Științe politice

În perioada 29-30 noiembrie, la Universitatea de Stat din Moldova, s-a desfășurat Seminarul de instruire în contextul realizării obiectivelor Proiectului „Învățământul Superior din Moldova” (MHEP) –...

Universitatea de Stat din Moldova 2023 © All Rights Reserved