În cadrul Comisiei pentru susținerea tezei de doctor habilitat va fi prezentată spre examinare teza de doctor habilitat în istorie cu tema  discursul identitar al operei Mitropolitului Gurie, la specialitatea 611.02. Istoria Românilor (pe perioade)

Candidat:  Silvia GROSSU, dr. , conf. univ.

Conducător științific: AnatoL PETRENCU, dr. hab., prof. univ.

Data: 12 iunie 2024, ora 14:00

Adresa: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie și Filosofie

Blocul Central, aula 530  „Gheorghe Brătianu” (str. A. Mateevici, 60)

Componența Comisiei de susținere publică (aprobată prin decizia Consiliului Științific al USM, proces – verbal nr. 5 din 28.02.2024):

  1. COJOCARU Gheorghe, doctor habilitat în istorie, conferențiar universitar, Institutul de Istorie, USM, preşedinte al Comisiei;
  2. NEGRU Elena, doctor habilitat în istorie, conferențiar universitar, Institutul de Istorie, USM, secretar ştiinţific;
  3. PETRENCU Anatol, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, USM, coordonator științific;
  4. EȘANU Andrei, doctor habilitat în istorie, profesor cercetător, mem. titular al AȘM, Institutul de Istorie, USM, referent;
  5. MORARU Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, mem. cor. al AȘM, referent;
  6. ENCIU Nicolae, doctor habilitat în istorie, conferențiar universitar, Institutul de Istorie, USM, referent;
  7. ȘOITU Laurențiu, doctor în filosofie, doctor în științe ale educației, profesor universitar, Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași, România, referent.

Teza şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, la Biblioteca Universității de Stat din Moldova, precum și pe pagina web a ANACEC (https://anacec.md/files/Grossu-tezaDH.pdf).

Published miercuri, 29 mai 2024

Anunțuri și Comunicate

Amendamentul nr. 1 din 12.06.2024 la Documentul de Achiziție nr. MD-STATEUNI-410918-GO-RFB

Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova Proiectul: Învățământul Superior din Moldova Subproiectul: Modernizarea procesului didactic in domeniul științelor biologice, fizice și ale mediului in contextul...

A început perioada de recepționare a lucrărilor pentru Congresul VIII al fiziologilor din Republica Moldova cu participare internațională „Fiziologia şi sănătatea”

Societatea fiziologilor din Republica Moldova cu Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al Universității de Stat din Moldova Vă invită să participaţi la lucrările Congresului VIII al...

La USM au fost desemnați câștigătorii primei ediții a Concursului „ECO-VIZIUNI: INIȚIATIVE VERZI ÎN IÎPT”

Universitatea de Stat din Moldova a fost astăzi, gazda evenimentului de încheiere a Concursului „Eco-viziuni: Inițiative verzi în Învățământul profesional tehnic”. Concursul a fost lansat de...

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved