Școala Doctorală Științe Juridice și Economice a Universității de Stat din Moldova anunță susținerea publică a tezei de doctorat în drept cu tema Influența jurisprudenței internaționale asupra sistemelor de drept național, la specialitatea 552.08. Drept internațional și european public.

Autor: Șiman Corina

Conducător științific: Gamurari Vitalie, doctor în drept, conferențiar universitar

Data susținerii: 17 iunie 2024

Ora: 10:00

Adresa: Universitatea de Stat din Moldova, blocul 2, str. M. Kogălniceanu nr. 67, sala de conferințe nr. 119.

Componența Comisiei de doctorat (aprobată la Consiliul Științific al USM din 24 aprilie 2024):

  1. Președinte – Arseni Alexandru, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova;
  2. Conducător de doctorat – Gamurari Vitalie, doctor în drept, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova;
  3. Referent 1 – Burian Alexandru, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Universitatea de Studii Europene din Moldova;
  4. Referent 2 – Osmochescu Nicolae, doctor în drept, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova;
  5. Referent 3 – Cauia Alexandru, doctor în drept, conferențiar universitar, Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

Teza de doctorat şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, la  Biblioteca Universității de Stat din Moldova, precum și pe pagina web a ANACEC (https://anacec.md/files/Siman-teza.pdf).

Avizele şi comentariile la teza de doctorat pot fi transmise la adresa electronică a secretarului: nina.ghilimutdinov@usm.md.

Published luni, 3 iunie 2024

Anunțuri și Comunicate

Amendamentul nr. 1 din 12.06.2024 la Documentul de Achiziție nr. MD-STATEUNI-410918-GO-RFB

Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova Proiectul: Învățământul Superior din Moldova Subproiectul: Modernizarea procesului didactic in domeniul științelor biologice, fizice și ale mediului in contextul...

A început perioada de recepționare a lucrărilor pentru Congresul VIII al fiziologilor din Republica Moldova cu participare internațională „Fiziologia şi sănătatea”

Societatea fiziologilor din Republica Moldova cu Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al Universității de Stat din Moldova Vă invită să participaţi la lucrările Congresului VIII al...

La USM au fost desemnați câștigătorii primei ediții a Concursului „ECO-VIZIUNI: INIȚIATIVE VERZI ÎN IÎPT”

Universitatea de Stat din Moldova a fost astăzi, gazda evenimentului de încheiere a Concursului „Eco-viziuni: Inițiative verzi în Învățământul profesional tehnic”. Concursul a fost lansat de...

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved