În cadrul Consiliului Științific Specializat D 143.01-24-1 se anunță susținerea publică a tezei de doctorat în științe chimice cu tema: Sinteza și studiul unor N-(n-metilfenil) hidrazincarbotioamide cu proprietăți farmacofore, la specialitatea 143.01. Chimie organică

Candidat ERHAN Tatiana

Conducător științific: UNGUR Nicon, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător, membru corespondent al AȘM

Consultant științific GULEA Aurelian, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, Academician al AȘM. OM emerit al RM

Data: 21.06.2024

Ora: 1400

Local: Institutului de Chimie, USM, str. Academiei 3 (etajul 3, bir. 349)

Componența Consiliului Științific Specializat:

MACAEV Fliur (Președinte) dr. hab. în șt. chimice, prof. cerc., membru corespondent, Institutul de Chimie al USM;

LUNGU Lidia (secretar științific) dr. în șt. chimice, Institutul de Chimie al USM;

ARÎCU Aculina (membru) dr. hab. în șt. chimice, conf. cerc., Institutul de Chimie al USM;

RUDIC Valeriu (membru) dr. hab. șt. biol., prof. univ., academician, Om Emerit al RM, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”;

GUREV Angela (membru) dr. în șt. chimice, conf. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei.

Referenţi oficiali:

KULCIȚKI Veaceslav, dr. hab. în șt. chimice, conf. cerc., Institutul de Chimie al USM

CHEPTĂNARU Constantin, doctor în şt. chimice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu”

Teza de doctorat și rezumatul pot fi consultate la Biblioteca USM și pe pagina web: http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/15231

http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/15232

pe pagina web al ANACEC:

https://anacec.md/files/Erhan-teza.pdf

https://anacec.md/files/Erhan-rezumat.pdf

Transmisiunea on-line pe: https://www.youtube.com/watch?v=FyiGb7va0Og

Avizele și comentariile la teza de doctorat pot fi transmise la adresa electronică: lidilungu@yahoo.com

Published marţi, 4 iunie 2024

Anunțuri și Comunicate

Amendamentul nr. 1 din 12.06.2024 la Documentul de Achiziție nr. MD-STATEUNI-410918-GO-RFB

Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova Proiectul: Învățământul Superior din Moldova Subproiectul: Modernizarea procesului didactic in domeniul științelor biologice, fizice și ale mediului in contextul...

A început perioada de recepționare a lucrărilor pentru Congresul VIII al fiziologilor din Republica Moldova cu participare internațională „Fiziologia şi sănătatea”

Societatea fiziologilor din Republica Moldova cu Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al Universității de Stat din Moldova Vă invită să participaţi la lucrările Congresului VIII al...

La USM au fost desemnați câștigătorii primei ediții a Concursului „ECO-VIZIUNI: INIȚIATIVE VERZI ÎN IÎPT”

Universitatea de Stat din Moldova a fost astăzi, gazda evenimentului de încheiere a Concursului „Eco-viziuni: Inițiative verzi în Învățământul profesional tehnic”. Concursul a fost lansat de...

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved