Autor: PUTINĂ Dorina

Conducător științific:

GORAȘ-POSTICĂ Viorica, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar.

Data susținerii: 21 iunie 2024.

Ora: 12.00.

Locația: bir.505, blocul III, str. M.Kogălniceanu, 65A, or. Chișinău.

Consiliului Ştiinţific Specializat D 533.01-24-15 din cadrul Universităţii de Stat din Moldova, aprobat de Consiliul de Conducere al ANACEC (Decizia nr.2 din 23.02.2024):

  1. DANDARA Otilia, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova – președinte;
  2. ȚURCANU Carolina, doctor în drept, conferențiar cercetător, Universitatea de Stat din Moldova – secretar științific;
  3. GHICOV Adrian, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău – membru;
  4. MARIN Mariana, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova – membru;
  5. ȚAP Elena, doctor în științe pedagogice, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, conferențiar universitar – membru;
  6. CABAC Valeriu, doctor în științe fizico-matematice, profesor universitar, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți – membru.

Referenţi oficiali:

  1. PÂSLARU Vlad, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
  2. BÎRNAZ Nina, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova.

Teza de doctor și rezumatul lucrării pot fi consultate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Biblioteca Științifică a Universității de Stat din Moldova (www.usm.md) și la Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (www.anacec.md).

Published vineri, 7 iunie 2024

Anunțuri și Comunicate

Amendamentul nr. 1 din 12.06.2024 la Documentul de Achiziție nr. MD-STATEUNI-410918-GO-RFB

Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova Proiectul: Învățământul Superior din Moldova Subproiectul: Modernizarea procesului didactic in domeniul științelor biologice, fizice și ale mediului in contextul...

A început perioada de recepționare a lucrărilor pentru Congresul VIII al fiziologilor din Republica Moldova cu participare internațională „Fiziologia şi sănătatea”

Societatea fiziologilor din Republica Moldova cu Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al Universității de Stat din Moldova Vă invită să participaţi la lucrările Congresului VIII al...

La USM au fost desemnați câștigătorii primei ediții a Concursului „ECO-VIZIUNI: INIȚIATIVE VERZI ÎN IÎPT”

Universitatea de Stat din Moldova a fost astăzi, gazda evenimentului de încheiere a Concursului „Eco-viziuni: Inițiative verzi în Învățământul profesional tehnic”. Concursul a fost lansat de...

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved