Școala Doctorală Științe Sociale a Universității de Stat din Moldova anunță susținerea publică a tezei de doctorat în științe administrative cu tema: „ Impactul relației interese publice – proces decizional asupra modernizării administrației publice locale din Republica Moldova”, la specialitatea: 563.02 Organizarea și dirijarea în instituțiile administrației publice; servicii publice.

Autor: BOGOS Tatiana

Conducător științific: SACA Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar

Data susținerii: 21 iunie 2024

Ora: 14.00

Adresa: auditoriul 222, blocul IV al Universității de Stat din Moldova, str. Al. Mateevici, 60, Chișinău, MD 2009.

Componența Comisiei de doctorat (aprobată la Consiliul Științific al USM din 20.03.2024):

  1. Președinte – VARZARI Pantelimon, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al Universității de Stat din Moldova;
  2. Conducător de doctorat – SACA Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, Departamentul Științe Politice și Administrative, Universitatea de Stat din Moldova;
  3. Referent 1 – CORNEA Sergiu, doctor habilitat în științe politice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat „B.P. Hașdeu” din Cahul;
  4. Referent 2 – SOLOMON Constantin, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova;
  5. Referent 3 – BOGUȘ Angela, doctor în științe economice, conferențiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei.

Teza de doctorat şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, la Biblioteca Universității de Stat din Moldova, precum și pe pagina web a ANACEC (www.anacec.md).

Avizele şi comentariile la teza de doctorat pot fi transmise la adresa electronică a secretarului lucia.turcan.z@gmail.com.

Published vineri, 7 iunie 2024

Anunțuri și Comunicate

Amendamentul nr. 1 din 12.06.2024 la Documentul de Achiziție nr. MD-STATEUNI-410918-GO-RFB

Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova Proiectul: Învățământul Superior din Moldova Subproiectul: Modernizarea procesului didactic in domeniul științelor biologice, fizice și ale mediului in contextul...

A început perioada de recepționare a lucrărilor pentru Congresul VIII al fiziologilor din Republica Moldova cu participare internațională „Fiziologia şi sănătatea”

Societatea fiziologilor din Republica Moldova cu Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al Universității de Stat din Moldova Vă invită să participaţi la lucrările Congresului VIII al...

La USM au fost desemnați câștigătorii primei ediții a Concursului „ECO-VIZIUNI: INIȚIATIVE VERZI ÎN IÎPT”

Universitatea de Stat din Moldova a fost astăzi, gazda evenimentului de încheiere a Concursului „Eco-viziuni: Inițiative verzi în Învățământul profesional tehnic”. Concursul a fost lansat de...

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved