Facultatea de Biologie şi Pedologie, Departamentul Biologie şi Ecologie a iniţiat un ciclu de activităţi practice, cu genericul întâlniri în sânul naturii cu elevii şi profesorii din țara noastră.

Elevii pasionaţi de biologie şi ecologie, din diferite localităţi ale Republicii Moldova, ghidaţi de către cadrele didactice ale USM, alături de profesori şi de părinţi, au participat la un eveniment inedit – deschiderea unui laborator ştiinţifico-practic, în aer liber. Evenimentul a avut loc în inima Codrilor, pe traseul turistic Orheiul Vechi.

La eveniment au participat: Ana Bîrsan, dr., conf. univ., Şeful Departamentului Biologie şi Ecologie, organizatorul activităţilor educaţionale; Aurelia Crivoi, dr. hab., profesor universitar; Nadejda Grabco dr., conferenţiar; Tatiana Nagacevschi, dr., conferenţiar Natalia Buracinschi, lector; Galina Danilevici, profesoară de limbă română; Lina Rusu, Centrul de Tineret a comunei Ivancea; Lilia Răileanu, inspector şcolar la disciplina Biologie, profesor de biologie, la Liceul „Onisifor Ghibu”, or. Orhei; Veronica Goncear, Biblioteca Publică a s. Brăneşti etc.

Îmbucurătoare a fost prezenţa la activităţile practice a elevilor din satele vecine, care au fost însoţiţi de profesorii lor de biologie. De menţionat faptul că cei mai activi participanţi ai evenimentului au fost elevii din mun. Chişinău, de la Liceul Teoretic „George Meniuc” şi Liceul Teoretic „Spiru Haret”, care au manifestat interes sporit pentru activităţile practice, împreună cu profesoarele de biologie Lilia Serbinov şi Lilia Bâtcă, absolventă a programului de master Ştiinţe Biologice Aplicate, USM.

În cadrul discuțiilor, Ana Bîrsan, dr., conf. univ. – iniţiatorul acestui proiect, a vorbit despre oferta educaţională a Facultăţii de Biologie şi Pedologie, despre gama de specialităţi propuse în admitere la facultate, despre activitatea mai multor laboratoare didactice şi a celor 7 laboratoare ştiinţifico-didactice din cadrul Facultăţii, dotate cu utilaj performant, care oferă posibilităţi de a realiza investigaţii la cel mai înalt nivel, menţionând faptul că, din data de 19 iulie, Universităţile din Republica Moldova vor da start Admiterii 2021 şi a subliniat importanţa alegerii corecte a specialităţii. Dna Ana Bîrsan a îndemnat absolvenţii să opteze pentru specialităţile din cadrul Domeniului Ştiinţelor Reale, care permit realizarea potenţialului intelectual individual şi oferă multiple posibilităţi de angajare în câmpul muncii. 

Aurelia Crivoi, dr. hab. a descris proiectele ştiinţifice de o importanţă majoră pentru Republica Moldova şi a vorbit despre oportunităţile de formare profesională în cadrul specialităţilor facultăţii la ciclul de licenţă şi de master. 

Activităţile practice s-au desfăşurat în cadrul a două ateliere: atelierul de Botanică şi fiziologie vegetală şi atelierul de Ecologie.

La umbra arborilor rămuroşi, elevii, cu un deosebit interes, au studiat structura celulei, morfologia organelor plantelor şi a ciupercilor, diversitatea algelor, au admirat peisajul pitoresc al localităţii. Lucrul elevilor a fost asistat de către Augustin Gaidarji, recent licenţiat în Ecologie.

Ulterior, paşii elevilor au pornit spre potecile Codrilor. În frumoasa Poiană Brăneşti au făcut un popas pentru a studia biodiversitatea florei şi faunei. Aici, elevii au identificat speciile de plante, au descris particularităţile adaptive ale acestora la factorii climatici. Un mare interes au trezit plantele lemnoase ale acestei păduri, viguroşii stejari, arţari, frasini şi plantele ierboase medicinale. Curiozităţi din lumea plantelor a povestit şi a descris dna profesoară de biologie Liuba Goloşnean, din satul Brăneşti, care cu o deosebită putere de convingere a vorbit despre utilizarea plantelor în tratamentul naturist, evidenţiind principalele afecţiuni ale organismului uman şi rolul curativ al unor plante răspândite în pădurea Budăi. În acest context, dna profesor Aurelia Crivoi a menţionat prezenţa principiilor biologic active în plantele medicinale autohtone, întâlnite în flora spontană şi posibilităţile de folosire a acestora în tratamentul dereglărilor metabolice.

O atenţie sporită s-a atras plantelor invazive, prezente în ecosistemul natural local. În poiană, participanţii împreună cu dna dr., conf. Nadeda Grabco şi dna lector Natalia Buracinschi  au identificat speciile de plante invazive, au descris rolul lor în biocenoză şi au venit cu sugestii de prevenire a răspândirii acestora în natură. În continuare, dna dr., conf. Tatiana Nagacevschi a menţionat rolul hotărâtor al biotopului în formarea ecosistemelor naturale, evocând cuvintele marelui savant V.V. Docuceaev despre însemnătatea anumitor tipuri de sol în creşterea şi dezvoltarea plantelor.

  Următoarea întâlnire, în cadrul laboratorului ştiinţifico-practic, în aer liber va avea loc duminică, 25 iulie, începând cu ora 10:00, în incinta Bibliotecii Publice din s. Brăneşti.

                                                                                             Ana Bîrsan, doctor. în biologie

                                                                          Aurelia Crivoi, doctor habilitat în biologie.