Recent, masteranzii de la Departamentul de Traducere, Interpretare și Lingvistică Aplicată al Facultății de Litere, înmatriculați la programul Traducere si Interpretare de conferințe (MP) cu diplomă dublă USM/USV, s-au deplasat la universitatea parteneră, în scopul finalizării celui de-al doilea ciclu universitar. 

Evenimentul devine deja o tradiție la Departament, iar prima susținere de teze de masterat la această specializare a avut loc în 2017.   

Istoric : 

La 15 iunie 2015 a fost încheiat Acordul Interinstituțional de Masterat cu Diplomă Dublă, între Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava și Universitatea de Stat din Republica Moldova, iar în anul 2020 a fost contrasemnată prelungirea acestuia. 

       Obiectul acordului îl constituie crearea unui program de masterat cu diplomă dublă denumit ,,Traducere și interpretare de conferințe’’ (MP) la USM și ,,Teoria și practica traducerii’’ la USV,  cu repere curriculare similare, creditele fiind echivalate prin convenția din anexa Acordului, în conformitate cu legislația în vigoare din cele două țări.

      În baza Acordului studenţii înmatriculaţi la acest program de studii pot primi diplomă dublă, din partea universităților semnatare, cu condiţia să îndeplinească cerinţele stabilite în Acord.

       Cu excepţia faptului că se obţin diplome ale unor universităţi recunoscute pe plan naţional şi internaţional, un avantaj cert al acestui program de masterat constă în experienţa pe care tinerii o dobândesc în cadrul celor 2 instituţii de învăţământ, ceea ce contribuie la formarea intelectuală, dar şi la valorizarea cunoştinţelor în domeniu.

      Oferta propusă în cadrul acestui masterat cu dublă diplomă se distinge prin fuzionarea laturii profesionale și a celei academice. Formarea are o durată de doi ani, repartizaţi în 4 semestre de studii, dintre care un semestru urmează a fi ţinut în cea de a doua universitate, în cadrul unui stagiu de studii şi documentare. 

Scopul acestui program este de a forma în cei doi ani de studii profesionişti de o înaltă calificare, cu o vastă cultură traductologică şi competenţe necesare pentru a se integra pe piaţa muncii, în sectorul privat sau public, la nivel naţional sau internaţional.

             Statistici:  La acest program de masterat cu diplomă dublă denumit ,,Traducere și interpretare de conferințe’’ la USM și ,,Teoria și practica traducerii’’ la USV au fost 5 promoții de absolvenți:

  • Promoția 2015-2017: 17 absolvenți
  • Promoția 2016-2018: 14 absolvenți  
  • Promoția 2017-2019: 11 absolvenți 
  • Promoția 2018-2020: 11 absolvenți 
  • Promoția 2019-2021: 9 absolvenți 

Liubovi Rudac vorbește în continuare despre experiențele parcurse de ea și de colegi, în această ultimă etapă formativă: 

“Am reușit! Am susținut disertația în România în cadrul programului de masterat  Traducere și interpretare de conferințe cu diplomă dublă USM/USV! Suntem încântate de oportunitatea excelentă pe care ne-a oferit-o Universitatea de Stat din Moldova de a prezenta roadele muncii noastre comune la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, România. Mulțumim profesorilor din cadrul USM și USV, membrilor celor două comisii și tuturor celor care au participat la organizarea acestui proiect, care ne-a permis să demonstrăm toate abilitățile și competențele acumulate pe parcursul studiilor . Suntem foarte mândri că am reprezentat Universitatea noastră cu demnitate, am comunicat cu profesori notorii și am vizitat un orașul Suceava, leagăn de istorie și tradiții multiseculare.”

Responsabil de programul de masterat cu diplomă dublă din partea USM este Grădinaru Angela, dr., conf. univ., departamentul Traducere, Interpretare și Lingvistică Aplicată, Facultatea de Litere.