La 9 noiembrie 2021, în incinta sediului Centrului de Informare şi Educaţie Ecologică al Rezervaţiei Ştiinţifice „Plaiul Fagului” a avut loc întrunirea de lucru a echipelor de cercetători de la Universitatea de mediu din Eberswalde (HNEE- Germania), Departamentul de Biologie şi Ecologie al Facultăţii de Biologie şi Pedologie a Universității de Stat din Moldova (USM) şi specialiştii rezervaţiei ştiinţifice „Plaiul Fagului”.

La întrunire au participat: Petru CUZA, dr. hab., vicedirector pe ştiinţă, Rezervaţia Ştiinţifică „Plaiul Fagului”; Anton GALUŞCA, colaborator ştiinţific, rezervaţia „Plaiul Fagului”; Petru CIORCHINĂ, colaborator științific și ghid-turism intern, rezervaţia „Plaiul Fagului”; Grosu VLADEMIR,inginer pe cinegetică, rezervaţia „Plaiul Fagului”; Mihai LEŞANU, dr., conferenţiar universitar, USM; Aurel LOZAN, dr., expert independent pe biodiversitate şi păduri; Veaceslav PURCIC, dr., conferențiar universitar, USM; Natalia DOLGHIN, masterandă, USM; Nika MOȚPAN, masterand USM; Leonhard Georg Mehriz GRABSCH, BSc, University for Sustainable Development Eberswalde; Theo DRIFTMANN, BSc, University for Sustainable Development Eberswalde; Nadine BACHSTEIN, BSc, University for Sustainable Development Eberswalde.

În cadrul întrunirii au fost prezentate şi puse în discuţii rezultatele studiului efectuat de echipele mixte de studenţi şi masteranzi din Republica Moldova, Ucraina şi Germania, care au realizat cercetări comparative în Rezervaţia Biosferei „Roztocia” (Ucraina) şi Rezervaţia Ştiinţifică „Plaiul Fagului”.

Obiectivele trasate în cadrul întrunirii au fost axate pe crearea unei baze de date comune, privind influenţa schimbărilor climaterice asupra ecosistemelor forestiere din Europa, Ucraina şi Republica Moldova. De asemenea, a fost stabilit programul strategic de activităţi comune pentru următoarele etape de cercetare şi realizare a scopurilor şi obiectivelor determinate şi axate pe  studiul  influenței  practicilor de gospodărire a pădurilor asupra microclimatului creat de ecosistemul forestier  cu prezența fagului european (Fagus sylvatica) .

Proiectul internațional bilateral „Transnational Biosphere Forests — Cooperative learning in UNESCO biosphere regions for conflict prevention and sustainable transformation (DAAD East West Dialogue)” cu participarea Universităţii de Stat din Moldova şi Universității de Mediu din Eberswalde (Germania).