Tradițional, colectivul profesoral și studențesc al Facultății de Biologie și Pedologie a Universității de Stat din Moldova (USM) se implică activ în acțiuni de înverzire a plaiului.

La 13 noiembrie 2021, studenți și profesori au participat la Ziua națională de înverzire a plaiului „Un arbore pentru dăinuirea noastră”, în cadrul unor întreprinderi și ocoale silvice.

În zilele de 19 și 20 noiembrie 2021, un grup de 20 de studenți și masteranzi de la specialitățile „Silvicultură și grădini publice” și „Design de landșaft și spații verzi”, împreună cu patru profesori, au plantat 320 de puieți de tei pe teritoriul  Bazei de practici a USM din satul Bădragii Vechi, raionul Edineț. Activitățile au fost coordonate de decanul facultății dr., conf. univ. Vitalie Sochircă, conceptul urmărind îmbinarea acțiunii practice cu instruiri în domeniu oferite în condiții de teren de către dr. hab. conf. univ. Mihail Mârza, dr., lector univ. Gheorghe Florență, lector univ. Vladislav Grati.

Un adevărat master class a fost oferit de către masteranzii mai experimentați din Întreprinderile pentru Silvicultură Hâncești-Silva (Ocolul silvic Bobeica) și Soroca (Ocolul silvic Cuhurești) pentru studenții din anul II și III de la Ciclul Licență.

În cadrul activității au  mai fost colectate frunzele și plasate în groapă pentru compostare și s-a realizat o salubrizare a teritoriului.

Universitatea de Stat din Moldova aduce mulțumiri reprezentanților Ministerului Mediului și Agenției „Moldsilva” pentru suportul oferit – puieții de tei.