În perioada 08-14 noiembrie 2021, Iraida CONDREA, dr. hab. în filologie, prof. univ., al Facultății de Litere a Universității de Stat din Moldova a beneficiat de o mobilitate academică internațională la Universitatea din Leipzig, Germania, în cadrul proiectului Erasmus + (Acțiunea-Cheie 107).

În calitate de profesor bursier la Institutul de Romanistică al Universității din Lepzig, Iraida CONDREA a susținut două prelegeri pentru studenții și profesorii de la Departamentul de limbă franceză și română.

Tematica a fost coordonată cu Sabine KRAUSE, dr. în filologie, conducătoarea Departamentului, și a vizat o serie de probleme de sociolingvistică, legate de funcționarea limbii române în Republica Moldova și anume: formele de manipulare a publicului prin transgresarea normelor limbii române literare (în discursul politic public din Republica Moldova) și incertitudinile legate de situația sociolingvistică actuală în Republica Moldova.

Problemele expuse au trezit interesul colegilor din Leipzig, cu care a avut loc un interesant și fructuos schimb de opinii.

Menționăm că în cadrul aceluiași proiect, în perioada 22-28 noiembrie, prodecanul Facultății de Relații Internaționale și Științe Politice, dr. Natalia PUTINĂ efectuează o nouă mobilitate academică de predare și formare la Universitatea din Leipzig, Germania.