Candidat: SPRINCEAN Galina

Conducător ştiinţific: PAȚIUC Vladimir, dr. în științe fizico-matematice, conf. univ.

Tema tezei: Modelarea matematică a proceselor neliniare în dispozitivele semiconductoare

Specialitatea: 112.03 – Cibernetică matematică și cercetări operaționale

Data: 07 decembrie 2021

Ora: 15:00

Locul de desfășurare a susținerii publice: MD 2009, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. A. Mateevici, 60, bloc IV, aula 239.

Ședința va fi organizată în format mixt.

Link-ul pentru susținerea tezei de doctorat este: https://us02web.zoom.us/j/3085990472?pwd=b0lSL2IwY1Y0b3ZsS0lsdmRnQ0lsZz09