În contextul valorificării competențelor și excelenței academice prin activitate didactică prodigioasă, precum și pentru realizări cu impact în domeniul de cercetare științifică, astăzi, 25 noiembrie, în cadrul ședinței Senatului Universității de Stat din Moldova au fost înmânate diplomele de confirmare de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetarea a titlurilor științifico-didactice a unor distinși profesori ai instituției.

Diplomele au fost înmânate de președintele Senatului Igor ŞAROV, dr., conf. univ., următoarelor cadre didactice: Valentina LUNGU, care a obținut titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar, precum și Irina GÎNCU și Mihaela BOTNARENCO, care au obținut titlul științifico-didactic de conferenţiar universitar.

„Înalta măiestrie profesională, meritele deosebite la sporirea calității procesului educațional și de cercetare, devotamentul în promovarea valorilor general-umane și ale Universității de Stat din Moldova sunt câteva dintre calitățile și competențele pe care Domniile Voastre le dezvoltați la USM. Titlurile didactico-științifice confirmă implicarea plenară în promovarea educației de calitate prin cercetare și inovații” – a menționat rectorul USM, Igor ȘAROV.

Alte subiecte incluse în ordinea de zi au fost: Conferirea titlului onorific Doctor Honoris Causa profesorului universitar Flavius Antoniu Baias, doctor în drept, Universitatea din Bucureşti; aprobarea Strategiei de Internaționalizare a Universitatii de Stat din Moldova pentru perioada 2021-2026; aprobarea planurilor de studii ale școlilor doctorale, create cu statut de consorții academice universitare etc.