La şedinţa Senatului Universitatii de Stat din Moldova (USM), din data de 25 noiembrie, a fost luată decizia de conferire a titlului onorific DOCTOR HONORIS CAUSA profesorului universitar Flavius Antoniu BAIAS, doctor în drept de la Universitatea din Bucureşti.

Inițiativa de acordare a titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA aparține Facultății de Drept a Universităţii de Stat din Moldova.

Doctorul în științe, profesor universitar Sergiu BAIEŞ, de la Facultatea de Drept a fost onorat să prezinte tradiționalul Laudatio cu anumite repere din biografia Domnului profesor FLAVIUS ANTONIU BAIAS

Personalitatea Domnului Flavius Antoniu BAIAS este cunoscută și în spațiul academic din România, Europa, Republica Moldova prin activitățile sale de colaborare, prin mutiplele monografii, prin contribuirea nemijlocită la constituirea bazei reformei juridice din România. Vasta Dlui activitate, de circa 40 de ani la Facultatea de Drept din București, una dintre cele mai bune din țară, demonstrează parcursul său de succes – a urcat treptele ierarhiei universitare cu rezultate remarcabile, impunându-se ca reprezentant de seamă al generației sale, profesorul Flavius Antoniu BAIAS, pe bună dreptate, este recunoscut ca un veritabil specialist în domeniul Dreptului civil și al Dreptului familiei, care a slujit dreptul cu convingerea și forța unui dascăl de excepție, formând generații de studenți specialiști în dreptul civil.

Domnia sa este susținător și promotor al imaginii Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova în întreg spațiul românesc. Astfel, la inițiativa profesorului Flavius Antoniu BAIAS, cele șase facultăți de drept din România, organizatoare ale unui prestigios și inedit Concurs „Hexagonul Facultăților de Drept”, au acceptat participarea la acest concurs și a Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova, iar participarea la acest concurs a motivat foarte mulți tineri să exceleze în domeniul dreptului atât în țară, cât și peste hotare.

De asemenea, cu implicarea activă a profesorului Flavius Antoniu BAIAS a fost posibilă, începând cu anul 2014, organizarea Ședințelor Comune a Consiliului Facultății de Drept a Universității din București și a Consiliului Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova. Flavius Antoniu BAIAS susține constant demersurile științifice ale tinerelor din Republica Moldova cu programe de burse doctorale şi postdoctorale, finanţate de Guvernul României. Activitatea prodigioasă a Domnului Flavius Antoniu BAIAS a fost înalt apreciată, astfel pentru meritele sale științifice și de management, iau fost conferite Ordinul „Steaua României”, în grad de Comandor (2000); Ordinul „Palmes Academiques”, în grad de Cavaler, Republica Franceză (2011); Ordinul „Legiunea de onoare”, în grad de Cavaler, Republica Franceză (2017).

Senatul USM a apreciat meritele deosebite ale profesorului universitar Flavius Antoniu BAIAS, doctor în drept, Universitatea din Bucureşti, în domeniul învăţământului şi ştiinţei. Luând în consideraţie contribuţia substanţială a Domniei sale la dezvoltarea învăţământului, promovarea ştiinţei şi educației, a valorilor educaţional-spirituale la nivel internaţional, eforturile susţinute întru soluţionarea diverselor probleme ce ţin de domeniul ştiinţific şi cel de instruire în calitate de savant cu renume, dar şi bunele intenţii de colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova, inclusiv prin:

  • promovarea imaginii USM în comunitatea ştiinţifico-didactică internaţională;
  • susţinerea mobilităţii doctoranzilor, masteranzilor, cadrelor didactice de la USM în cadrul proiectelor internaţionale;
  • organizarea participării universitarilor la foruri ştiinţifice;
  • implicarea în pregătirea cadrelor de înaltă calificare în domeniul ştiinţelor sociale şi umanitare de la USM;
  • oferirea suportului ştiinţific şi a expertizei în studierea proceselor de transformare a societăţii din Republica Moldova;
  • îmbogăţirea fondului bibliotecii USM prin donaţii de carte şi literatură pe domenii de specialitate;
  • iniţierea şi promovarea proiectelor de dezvoltare în beneficiul cetăţenilor Republicii Moldova

Senatul USM a decis unanim conferirea titlul onorific „DOCTOR HONORIS CAUSA” Domnului profesor universitar Flavius Antoniu BAIAS, doctor în drept, Universitatea din Bucureşti.

Oferinnd titlul de DOCTOR HONORIS CAUZA, Domnului profesor universitar Flavius Antoniu BAIAS, doctor în drept, de la Universitatea din Bucureşti, Universitatea de Stat din Moldova recunoaște public meritele Domniei sale, iar odată alăturat comunității noastre academice, prestigiul Universității de Stat din Moldova, care este la cea dea 75 aniversare, se va consolida.

Published vineri, 26 noiembrie 2021

Anunțuri și Comunicate

Universitatea de Stat din Moldova dă startSesiunii suplimentare a Concursului de Admitere 2022. Grăbește-te să prinzi un loc la buget

Nu ratați o ultimă șansă de a prinde un loc la buget! Universitatea de Stat din Moldova dă start Sesiunii suplimentare a Concursului de Admitere 2022. ...

Rezultatele finale ale Turului I, ale Concursului de Admitere 2022

După trei zile de foc, în care candidații la admitere care au obținut un loc la buget, contract sau o bursă de motivare au depus actele ...

Școala de vară internațională „Profesori inovatori” a fost inaugurată la Universitatea de Stat din Moldova

În perioada 5-10 august, Asociația Generală a Învățătorilor din Republica Moldova (AGIRoMd) în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova organizează Școala de vară internațională „Profesori ...

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved