LICENȚĂ

PROGRAMUL USM „BURSE DE EXCELENȚĂ”

Universitatea de Stat din Moldova oferă studenților din anul I trei categorii de burse de excelență:

 • Bursă în valoare de 1500 lei/lunar și cazare gratuită în cămine pentru rezultate remarcabile la olimpiadele școlare naționale, pe parcursul anilor de liceu.
 • Bursă în valoare de 2000 lei/lunar și cazare gratuită în cămine pentru rezultate deosebite la competiții școlare internaționale prestigioase, pe parcursul anilor de liceu.
 • Bursă în valoare de 2500 lei/lunar și cazare gratuită în cămine pentru rezultate apreciate/premiate cu distincții la olimpiadele școlare internaționale, pe parcursul anilor de liceu.

PROGRAMUL USM „PEDAGOGUL VIITORULUI”

Universitatea de Stat din Moldova oferă în anul de studii 2020-2021, programul „Pedagogul viitorului” susținut prin burse din mijloace proprii pentru studenții din anul I, care au optat pentru specialitățile pedagogice. Bursele de studii din bugetul USM se atribuie pe perioada studiilor de licență, în baza rezultatelor academic excelente.

PROGRAMUL USM „BURSE NOMINALE”

Universitatea de Stat din Moldova acordă burse nominale, din venituri proprii, candidaților care pe parcursul anilor de liceu au demonstrat rezultate înalte, dar nu au reușit să obțină un loc cu finanțare de la bugetul de stat.

Busele nominale se acordă studenților din anul I, licență, în baza mediei de concurs stabilită prin decizia Comisiei de admitere, în limita sumei alocate de către Senat.

Bursele nominale au scopul de a susține tinerii performanți și de a consolida potențialul și imaginea Universității de Stat din Moldova.

PROGRAM COMUN DE STUDII SUPERIOARE

cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România (două diplome)

În baza acordului semnat între Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, studenții înmatriculați în anul de studii 2020-2021, studii superioare de licență, la specialitățile: matematică, fizică, chimie, biologie, geografie, informatică, vor realiza un program comun de studii și vor obține două diplome.

Programele oferă posibilitatea realizării mobilităților academice pentru un an de studii în cadrul universității partenere, stagiilor de practică, cu utilizarea laboratoarelor, stațiunilor și bazelor de practică din ambele universități, cercetărilor și publicaților comune, precum și a diverselor activități extracurriculare.

Absolvenții programelor comune de studii vor obține două diplome: diploma de licență a Universității de Stat din Moldova și diploma de licență a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România.

SCUTIRI DE TAXE

Universitatea de Stat din Moldova poate oferi scutiri de taxe de studii pentru

 • studenții performanți, cu scopul promovării calității în educație, consolidării potențialului USM și asigurării pieți imuncii cu cadre calificate;
 • studenţii, reprezentând cazuri sociale.

PROGRAM DE MOTIVARE A CANDIDAȚILOR

 MASTER

Universitatea de Stat din Moldova pentru anul de studii 2020-2021 propune următoarele programe comune de studii superioare de master (două diplome):

 • Facultatea de Matematică și Informatică, în colaborare cu University of West Attica, Athens, Grecia, pentru programul „Informatică aplicată”, traseul – securitatea informației.
 • Facultatea de Litere, masterat francofon cu diplomă dublă, pentru programul „Traducere și interpretare de conferințe”, în colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, România;
 • Facultatea de Istorie și Filosofie, programul „Istorie, resurse culturale și patrimoniu în societatea contemporană” la Universitatea din București, România și programul „Managementul patrimoniului cultural” la Universitatea de Stat din Moldova; programul „Istoria și circulația ideilor filosofice” la Universitatea din București, România și programul „Filosofii contemporane” la Universitatea de Stat din Moldova.
 • Facultatea de Științe Economice, programul „Management şi marketing hotelier şi turism” cu Universitatea din Girona (UdG), Spania și programul „Audit și expertiză financiară” cu Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România.

Avantajele programelor comune de masterat:

 • valorifică parteneriatele regionale în domeniile de interes comun;
 • îmbunătățesc nivelul competențelor și abilităților absolvenților de masterate;
 • încurajează îmbunătățirea calității, inovarea, excelența și lucrul în echipe multidisciplinare;
 • sporesc relevanța programelor de masterat comune pentru piața forței de muncă, printr-o implicare sporită a angajatorilor.

SCUTIRI DE TAXE

Universitatea de Stat din Moldova poate oferi scutiri de taxe de școlarizare pentru:

 • studenții care au statutul de șefi de promoție, absolvenți ai ciclului I din cadrul USM;
 • studenții performanți, cu scopul promovării calității în educație, consolidării potențialului USM și asigurării pieții muncii cu cadre calificate;
 • studenţii, reprezentând cazuri sociale.

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved