Структура

Секция Менeджмента Качества
346110547_233861826010851_7641307883635758553_n

Violeta COTILEVICI

Şef Secție

Tel: +373 67 560 173
Email: violeta.cotilevici@usm.md
Foto Oxana Paladi

Oxana PALADI

Şef-adjunct Secție

Tel: +373 61 020 501
Email: oxana.paladi@usm.md
Revenco_Adelina_Secția_Managementul_Calității

Adelina REVENCO

Şef-adjunct Secție

Tel: +373 67 560 173
Email: adelina.revenco@usm.md
Foto Maria Chiriac

Maria CHIRIAC

Specialist principal

Tel: +373 22 241 079
Email:
maria.chiriac@usm.md
Foto Caraus Irina

Irina CARAUȘ

Coordonator stagii de practicăl

Tel: +373 22 240 076
Email:  irina.caraus@usm.md

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Alexe Mateevici 60, birou 210, 214, 216, bloc central

PREZENTARE

Misiunea Secției

 • Implementarea şi monitorizarea sistemului de management al calităţii în cadrul Universităţii de Stat din Moldova.

Obiective:

 • Monitorizarea structurilor de asigurare a calităţii învăţământului în cadrul USM;
 • Asigurarea condiţiilor curriculare de integrare a USM în spaţiul unic educaţional european;
 • Evaluarea calităţii condiţiilor/ resurselor, procesului şi rezultatelor formării profesionale iniţiale și continue în cadrul USM;
 • Organizarea şi coordonarea stagiilor de practică.

Direcții de activitate: 

 ASIGURARE A CALITĂŢII

 • Organizarea sistemului de asigurare a calităţii;
 • Elaborarea indicatorilor şi a metodologiilor de asigurare a calităţii;
 • Monitorizarea procesului de asigurare a calităţii;
 • Elaborarea criteriilor de evaluare a calităţii;
 • Monitorizarea activităţii Comisiilor de asigurare a calităţii;
 • Elaborarea regulamentelor interne;
 • Coordonarea procesului de elaborare a programelor de studii;
 • Coordonarea elaborării şi aplicării suportului curricular;
 • Coordonarea elaborării Rapoartelor de autoevaluare în vederea autorizării/acreditării programelor de studii;
 • Crearea condițiilor și monitorizarea internă a procesului de evaluare externă.

DEZVOLTARE CURRICULARĂ

 • Definirea și atingerea obiectivelor strategice ale Universității cu privire la calitatea în învățământul superior;
 • Monitorizarea elaborării planurilor de învăţământ;
 • Coordonarea procesului de elaborare a curricula, ciclul I, Licenţă şi Ciclul II, Master;
 • Planificarea și coordonarea sistemului de management al calității prin integrarea propunerilor din partea structurilor de calitate din cadrul facultăţilor;
 • Monitorizarea implementării documentelor specifice asigurării calității și deciziilor luate;
 • Elaborarea și monitorizarea implementării procedurilor și activităților de asigurare a calității;
 • Monitorizarea procesului de elaborare a publicaţiilor metodico-didactice (manuale, suporturi de curs, note de curs, ghiduri metodice).

EVALUARE

 • Elaborarea și monitorizarea implementării strategiei de evaluare;
 • Acordarea suportului metodic în elaborarea instrumentelor de evaluare (testelor);
 • Determinarea criteriilor şi indicatorilor de evaluare a calității serviciilor educaționale;
 • Evaluarea documentelor normativ-reglatorii ale procesului de învăţământ (planuri, curricula, materiale didactice);
 • Acordarea de asistenţă metodică în problemele aplicării metodologiei de asigurare a calităţii;
 • Evaluarea calităţii procesului de studii/ Evaluarea activităţii personalului didactic;
 • Organizarea şi monitorizarea auditului intern;
 • Asistenţă în procesul de evaluare externă.

 STAGII DE PRACTICĂ

 • Elaborarea regulamentelor cu privire la stagiile de practică;
 • Monitorizarea elaborării programului/ curriculum-ului stagiilor de practică;
 • Colaborarea cu șefiide departament în vederea organizării stagiilor de practică;
 • Încheierea contractelor și colaborarea cu instituţiile-bază de realizare a stagiilor de practică;
 • Monitorizarea stagiilor de practică;
 • Organizarea instructajului pentru studenţii stagiari;
 • Monitorizarea activităţii studenţilor stagiari;
 • Evaluarea (organizarea seminarilor și conferinţelor de totalizare a rezultatelor studenţilor stagiari).

 

STRUCTURA

Şef Secție: Violeta COTILEVICI, dr., lector univ.  

Tel: +373 67 560 173

E-mail: violeta.cotilevici@usm.md 

Biroul 216, Bloc central

Coordonează activitatea secţiei în următoarele direcţii:

 • Elaborarea și coordonarea procedurilor și activităţilor de asigurare a calităţii în cadrul USM;
 • Monitorizarea procesului de elaborare și modernizare a planurilor deînvățământ;
 • Coordonarea procesului de elaborareși actualizare a curricula, ciclul I, Licenţă şi ciclul II, Master;
 • Organizarea și monitorizarea auditului intern în cadrul facultăților USM;
 • Acordarea suportului metodic în vederea elaborării lucrărilor didactico-metodice;
 • Organizarea și monitorizarea activităţii Consiliului Calităţii.

 

Şef-adjunct Secție: Adelina REVENCO, dr., lector univ.

Tel: +373 67 560 173

E-mail:  adelina.revenco@usm.md

Biroul 216, Bloc central

Coordonează activitatea secţiei în următoarele direcţii:

 • Acordarea suportului metodic în elaborarea instrumentelor de evaluare (testelor);
 • Elaborarea/ redactarea documentelor specifice sistemului de management al calității la nivel de Universitate;
 • Acordarea de asistenţă metodică în determinarea criteriilor şi indicatorilor de evaluare;
 • Organizarea și monitorizarea auditului intern în cadrul facultăților USM;
 • Asigurarea suportului logistic în realizarea de sinteze privind acțiunile de evaluare, audit și îmbunătățire a calității;
 • Monitorizarea procesului de asigurare a calităţii la facultăţi;
 • Asistenţă metodică în procesul de evaluare externă.

 

Şef-adjunct Secție: Oxana PALADI, dr. hab., conf. univ.

Tel: +373 67 321 123

E-mail:  oxana.paladi@usm.md

Biroul 214, Bloc central

Coordonează activitatea Secției în următoarele direcţii:

 • Elaborarea documentelor normativ-reglatorii;
 • Monitorizarea actualizării cadrului normativ pe pagina web a USM;
 • Asistenţă metodică în vederea aplicării metodologiei de asigurare a calităţii;
 • Acordarea suportului metodic în vederea elaborării lucrărilor didactico-metodice;
 • Coordonarea procesului de elaborareși actualizare a curricula, ciclul I, Licenţă şi Ciclul II, Master;
 • Organizarea și monitorizarea auditului intern în cadrul facultăților USM;
 • Asistenţă metodică înauditarea Rapoartelor de autoevaluare.

 

Specialist principal: Maria CHIRIAC

Tel: +373 22 241 079

E-mail: maria.chiriac@usm.md

Biroul 210, Bloc central

Responsabil de: 

 • Acordarea suportului metodic în elaborarea instrumentelor de evaluare (testelor), suplimentelor la diplomă;
 • Asigurarea suportului logistic şi prelucrarea datelor în evaluarea personalului didactic;
 • Asigurarea condiţiilor de realizare a procedurii de evaluare;
 • Perfectarea curricula pentru absolvenţii din anii precedenţi;
 • Scanarea documentelor normativ-reglatorii specifice Secției Managementul Calității;
 • Tehnoredactarea şi machetarea rapoartelor de autoevaluare în vederea autorizării/ acreditării.
 • Monitorizarea calității elaborării suplimentelor la diplomă.

 

Coordonator stagii de practică: Irina CARAUȘ, lector univ.

E-mail: irina.caraus@usm.md

Tel: +373 67 560 410

Biroul 421a, Bloc IV

Responsabil de:

 • Organizarea şi controlul calităţii stagiilor de practică;
 • Coordonarea elaborării regulamentelor, programului/ curriculum-ului stagiilor de practică;
 • Organizarea seminarelor şi conferinţelor coordonatorilor stagiilor de practică;
 • Organizarea conferinţelor de evaluare a stagiilor de practică;
 • Stabilirea condiţiilor de colaborare a USM cu instituţiile-bază de realizare a stagiilor de practică.

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved