UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Centrul Resurse pentru Formare Continuă

ANUNȚ!

Apel de selectare a unui grup de experți pentru a realiza un studiu al bunelor practici privind parteneriatul învățământ superior – învățământ profesional tehnic – mediul de afaceri.

În contextual realizării proiectului „Dezvoltarea capacității Universității de Stat din Moldova în creșterea funcționalității Centrului de Resurse pentru Formare Continuă”, finanțat de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Centrul Resurse pentru Formare Continuă anunță apel de selectare a unui grup de experți pentru a realiza un studiu și analiză documentară a bunelor practici altor state privind parteneriatul învățământ superior – învățământ profesional tehnic – mediul de afaceri.

 • Scopul proiectului:

Creșterea capacității USM în livrarea de servicii în domeniul învățării pe tot parcursul vieții, consultanță și mentorat pentru prestatorii de servicii educaționale pe dimensiunea formare continuă la un nivel avansat de complexitate.

Echipa USM ar urma să asigure creșterea capacității prestatorilor locali de formare continuă și să relaționeze cu mediul de afaceri în construcția de mecanisme, procese și programe interne care ar stopa și preveni fluctuația forței de muncă și ar reduce din discrepanța calificării angajaților.

 • Experții vor realiza următoarele sarcini sau servicii:
 • Analiza experienței din alte state privind parteneriatul învățământ superior – învățământ profesional tehnic – mediul de afaceri.
 • Selectarea practicilor de succes parteneriatul învățământ superior – învățământ profesional tehnic – mediul de afaceri.
 • Elaborarea unui model funcțional la nivel național privind parteneriatul învățământ superior – învățământ profesional tehnic – mediul de afaceri.
 • Pregătirea și perfectarea raportului studiului privind parteneriatul învățământ superior – învățământ profesional tehnic – mediul de afaceri.
 • Livrabile și termeni de livrare:
Livrabil Cantitate și conținut Termen de livrare
1.      Draftul raportului studiului 1 raport draft 23 decembrie 2022
2.      Raportul final al studiului 1 raport studiu redactat 15 ianuarie 2023
 • Perioada de prestare a serviciilor: 15 noiembrie – 15 ianuarie 2022
 • Tipul contractului: Contract de prestări servicii
 • Termen limită de aplicare: 10 noiembrie 2022
 • Cerințe față de expert/expertă sau grup de experți:
 • Studii superioare în domeniile științe ale educației, politici publice, sau alte domenii relevante;
 • Experiență în cercetare, analiza datelor și elaborarea rapoartelor;
 • Experiență de lucru în elaborare documente de politici educaționale cel puțin de 2 ani;
 • Abilități excelente de scriere;
 • Abilitatea de a lucra în colaborare cu alte persoane și în termene de timp limitate; ;

Dosarul va fi prezentat în format electronic până la data de 10 noiembrie 2022 la adresa de email usm.formare.continua@gmail.com

 • Dosarul trebuie să includă următoarele documente (în limba română):
 • Scrisoare de intenție care să evidențieze experiența candidatului în domenii de activitate similare;
 • CV-ul/urile experților implicați în proces:
 • Link-uri către unele materiale elaborate (opțional);
 • Dosarele aplicate vor fi evaluate luând în considerație următoarele criterii:
 • experiență și cunoștințe în domeniul prestării serviciilor incluzive pentru grupurile vulnerabile;
 • calitatea materialelor elaborate anterior estimată în baza link-urilor sau produselor prezentate;

Pentru mai multe detalii contactați: Tatiana Turchină, Șef Centru de Resurse pentru Formare Continuă, nr tel.: 068013190, email: tatiana.turchina@usm.md

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved