Anexa 2.3.1 Model Curriculum Licență Anexa

2.3.2 Model Curriculum Master

Anexa 2.3.3 Ordin Modernizarea curriculumului

Anexa 2.3.4 Extras Senat Aprobarea curriculumului

Anexa 2.3.5 Fisa_disciplinei_ Sisteme-de-management-integrat

Anexa 2.3.6 Cadrul de referinţă al curriculumului universitar

Anexa 2.3.7 Extras ședința departamentului

Anexa 2.3.8 Extras PV_depart_Informatica_aprobare_plan

Anexa 2.3.9 Extras_PV_Formarea grupurilor de lucru

Anexa 2.3.10 recomandari_SMC_ 0114.10 Limba franceza si engleza

Anexa 2.3.11_Extras Comisia de Asigurare a Calității

Anexa 2.3.12 Extras Senat 0114.6 Biologie

Anexa 2.3.13 Extras_Aprobarea planurilor Consiliul Facultății

Anexa 2.3.14 Extras CDSI Aprobarea programelor de studiu

Anexa 2.3.15 Coordonarea planurilor MEC

Anexa 2.3.16 Coordonare_MEC_Plan de învățământ

Anexa 2.3.17 Raport absolventi chestionar

Anexa 2.3.18 PV nr.4 Departament_Consultarea angajatorilor

Anexa 2.3.19 Chestionar de evaluare a disciplinelor de catre studenti

Anexa 2.3.20 Raport_Gradul_de_satisfacție_studenți

Anexa 2.3.21 Ghid_Moderare

Anexa 2.3.22_Proces verbal DSAS.jpeg

Anexa 2.3.23 Raport Comisia de licenta FIF_2021

Anexa 2.3.24 Raport consultarea cu angajatorii

Anexa 2.3.25 Aviz plan Terminologie en-fr

Anexa 2.3.26 Primaria mun.Chisinau

Anexa 2.3.27 Primaria Chisinau

Anexa 2.3.28. Plan de învățământ _0400.1-Administrație-publică

Anexa 2.3.29 Raport chestionare piața muncii.

Anexa 2.3.30 Demers Antreprenoriat inovativ

Anexa 2.3.31 Programe noi de studii

Anexa 2.3.32 AVIZ DE CONFIRMARE PRIVIND NECESITATEA

Anexa 2.3.33 Aviz YOUBESC_Multimedia

Anexa 2.3.34 Chestionare absolvenți și angajatori

Anexa 2.3.35 Aviz plan AQA en -fr

Anexa 2.3.36 Dezbateri_plan Birou 31 ianuarie 2018

Anexa 2.3.37. Conventie cadru pentru realizarea practicii

Anexa 2.3.38. Contract privind organizarea si desfasurarea practicii

Anexa 2.3.39 Plan Studii de securitate

Anexa 2.3.40 ABA ROLI-Agenda-Conferinta

Anexa 2.3.41 Metodologie Stiinte economice

Anexa 2.3.42 Curriculum LogSCM

Anexa 2.3.43 Curricula_Mng proiectelor în servicii și turism

Anexa 2.3.44 Curriculum Calculele financiare GFCA

Anexa 2.3.45 Curriculum Bazele functionarii pietei de capital

Anexa 2.3.46 Model Test instituțional

Anexa 2.3.47 Test_Examen_Hidrologie

Anexa 2.3.48 Plan_Managementul-resurselor-umane_master

Anexa 2.3.49 Programe comune de studii

Anexa 2.3.50 Acord de colaborare

Anexa 2.3.51 Cursuri Moodle USM

Anexa 2.3.52 Certificat autorizare doctorat_Fizica nanosistemelor_Mostra

Anexa 2.3.53 Strategia_SDSFMII_2022-2026

Anexa 2.3.54 Strategie-SD SBGCT-2022-2026

Anexa 2.3.55 Strategia_Scolii-Doctorale_SJ

ANEXA 2.3.56 Implementare

ANEXA 2.3.57 Program_implementare

Anexa 2.3.58 Planul-de-învățămân_ F

Anexa 2.3.59 Planul-de-învățământ_F_R

Anexa 2.3.60 Calendar academic 2022-2023

Anexa 2.3.61 ORAR_sem.-II_2022-2023_ȘD-ȘBGCT

Anexa 2.3.62 ORAR_Sesiune 2022

Anexa 2.3.63 Regulament_Sustinere_publica_teza_doctorat

Anexa 2.3.64 Metodologie_elab_susținere_referate_stiinț.

Anexa 2.3.65 Procedura_restabilire la studii de doctorat

Anexa 2.3.66 Procedura_restabilire_doctorat_taxa_angajati_USM

Anexa 2.3.67 Ghid-redactare-TD SDFMII

Anexa 2.3.68 Ghid-edactare-TD-ȘBGC

Anexa 2.3.69 Fisa_disciplinei_ Sisteme-de-management-integrat

Anexa 2.3.70 Curriculum Management_proiect_doctorat

Anexa 2.3.71 Dosar_Grant_Doctorat

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved