Senatul este organul colectiv suprem de conducere al Universităţii de Stat din Moldova. Membrii Senatului sunt aleşi prin vot direct şi secret: a) din rândul personalului ştiinţifico-didactic, didactic şi nedidactic – aleşi prin votul secret al corpului profesoral-didactic al facultăţilor, departamentelor, centrelor ştiinţifice; b) din studenţi – aleşi de formaţiunile academice şi a sociaţiile studenţeşti; c) din reprezentanţii organelor sindicale – aleşi de organizaţiile sindicale, în conformitate cu Regulamentul de funcţionare a Senatului Universităţii de Stat din Moldova. Numărul membrilor Senatului nu poate depăşi 101 membri, studenţii fiind reprezentaţi în Senat în proporţie de 1/4 din numărul total al membrilor. Rectorul, prorectorii şi decanii sunt membri din oficiu ai Senatului.

Durata mandatului Senatului este de 5 ani, fiind sincronizată cu durata mandatului rectorului. Durata mandatului membrilor Senatului din rândul studenţilor este de un an, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.

Membrii Senatului Universităţii de Stat din Moldova

Mandat: 2020-2025

Nr. Numele, prenumele
1. Şarov Igor Rector, Preşedintele Senatului şi al Consiliului de Administraţie, doctor în istorie, conferenţiar universitar
2. Dandara Otilia Prorector pentru activitatea didactică, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
3. Niculiţă Angela Prorector pentru relaţii internaţionale, doctor în şt. fizico-matematice, conferenţiar universitar
4. Cojocaru Violeta Prorector pentru activitatea studenţească, doctor habilitat în drept, profesor universitar,
5. Hanganu Aurelia Prorector pentru activitatea ştiinţifică, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar
6. Arnăut Vsevolod Departamentul Informatică, doctor, conferenţiar universitar
7. Bajurea Svetlana Şeful Secţiei Planificare şi Finanţe
8. Belei Elena Şeful Departamentului Drept Procedural, Facultatea de Drept, doctor în drept, conferenţiar universitar
9. Bivol Cristian Faultatea Ştiinţe Economice,  student, a.2
10. Bîrsan Ana Şeful Departamentului Biologie şi Ecologie,  Facultatea Biologie şi Pedologie, conferenţiar universitar
11. Bogatu Eugenia Facultatea Istorie şi Filosofie, doctor în filosofie, conferenţiar universitar
12. Borş Vladimir Şeful Departamentului Ştiinţe Politice şi Administrative, doctor în politologie, conferenţiar universitar
13. Botnaru Stela Prodecan, Facultatea de Drept, doctor în drept, conferenţiar universitar
14. Bradu Margareta Sindicatele Colaboratorilor USM, lector universitar, Departamentu Economie, Marcheting şi Turism,  Facultatea Ştiinţe Economice
15. Brînză Sergiu Decan, Facultatea de Drept, doctor habilitat în drept, profesor universitar
16. Bucşan Ştefan Student, a.2, Facultatea Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială
17. Bulicanu Victoria Şef de Departament, Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, doctor,  conferenţiar universitar
18. Bulimestru Ion Şeful Departamentului Chimie, doctor în chimie, conferenţiar universitar
19. Bunduchi Elena Şeful Departamentului Chimie Industrială şi Ecologică, doctor în chimie,  conferenţiar universitar
20. Butmalai Ecaterina Studentă, a.2, Facultatea Biologie şi Pedologie
21. Buzilă Liliana Doctorand, Şcoala Ştiinţe Economice
22. Ciobanu Rodica Şef de departament, Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, doctor habilitat, conferenţiar universitar
23. Ciobu Victor Facultatea Fizică şi Inginerie, doctor, conferenţiar universitar
24. Cazacu-Ţigaie Adriana Decan, Facultatea de Litere, doctor, conferenţiar universitar
25. Chetruş Petru Profesor universitar, doctor în chimie, ICI
26. Cocemasov Alexandr Profesor universitar, doctor habilitat în şt. fizico-matematice, ICI
27. Cotovaia Aliona Prodecan, Facultatea Chimie şi Tehnologie Chimică, doctor în chimie, conferenţiar universitar
28. Crivoi Aurelia Profesor universitar, doctor habilitat în biologie, ICI
29. Dodul Dumitru Şeful Departamentului Filosofie, Facultatea Istorie şi Filosofie, doctor în filosofie, conferenţiar universitar
30. Dmitroglo Liliana Decanul Facultăţii Fizică şi Inginerie, doctor în şt. fizico-matematice, conferenţiar universitar
31. Ejova Cristina Şeful Departamentului Relaţii Internaţionale, Facultatea Relaţii Internaţionale Ştiinţe Politice şi Adminictrative, doctor în şt. politice, conferenţiar universitar
32. Eremia Ion Şeful Departamentului Istoria Românilor, Universală, Arheologie, doctor habilitat, profesor universitar
33. Gârlea Victor Şeful Departamentului Social, preşedintele Comitetului Sindical al studenţilor
34. Gîncu Irina Departamentul Studii, Şeful Secţiei Organizare şi Evidenţă, doctor, conferenţiar universitar
35. Gladchi Viorica Decanul Facultăţii Chimie şi Tehnologie Chimică, doctor, conferenţiar universitar
36. Grădinaru Angela Şeful Departamentului Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată, doctor, conferenţiar universitar
37. Grăjdieru Cristina Doctorandă, Şcoala Ştiinţe Biologice, consorţiu naţional
38. Gulea Aurelian Departamentul Chimie, doctor habilitat, profesor universitar, academician AŞM
39. Gutium Mircea Doctorand, Şcoala Ştiinţe Economice şi demografice, consorţiu naţional
40. Guţu Vladimir Decanul Facultăţii Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială, doctor habilitat, profesor universitar
41. Hamuraru Maria Şeful Departamentului Economie, Marcheting şi Turism Facultatea Ştiinţe Economice, doctor, conferenţiar universitar
42. Hîncu Boris Şeful Departamentului Matematică, Facultatea Matematică şi Informatică, doctor, conferenţiar universitar
43. Jalencu Marian Şeful Departamentului  Administrarea Afacerilor, doctor, conferenţiar universitar
44. Lazăr Gabriel Student, a.2, Facultatea Chimie şi Tehnologie Chimică
45. Leşanu Mihail Decanul Facultăţii Biologie şi Pedologie, doctor, conferenţiar universitar
46. Lifari Viorica Şeful Departamentului Lingvistică Germanică şi Comunicare Interculturală, Facultatea de Litere, doctor, conferenţiar universitar
47. Lipcean Vasile Student, Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării
48. Lungu Iana Studentă,  Facultatea Fizică şi Inginerie
49. Lungu Ion drd Doctorand, Şcoala doctorală Matematică și Știința Informației, Stiințe Fizice și Inginerești, Stiințe Chimice,  Stiințe Biologice și Geonomice
50. Mardare Cornelia Studentă, a.2 Facultatea de Litere
51. Matveev Sergiu Decan, Facultatea Istorie şi Filosofie, doctor în istorie, conferenţiar universitar
52. Milicenco Stela Şeful Departamentului Sociologie şi Asistenţă Socială, doctor, conferenţiar universitar
53. Negru Andrei Şeful Departamentului Drept Public, doctor habilitat, profesor universitar
54. Nica Denis Şeful Departamentului Fizica Teoretică, doctor habilitat, conferenţiar cercetător
55. Palamarciuc Oleg Doctor în în chimie, cercetător şt. superior, ICI
56. Popa Diana Studentă, a.2, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative
57. Potâng Angela Şeful Departamentului Psihologie, doctor, conferenţiar universitar
58. Rusu Galina Decanul Facultăţii Matematică şi Informatică, doctor în şt. fizico-matematice, conferenţiar universitar
59. Slobodaniuc Eduard Directorul Palatului Sporturilor
60. Solcan Alexandru Decan, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar
61. Sochircă Vitalie Şeful Departamentului Ştiinţele Solului, Geografie, Geologie, Silvicultură şi Design, doctor în biologie, conferenţiar universitar
62. Stepanov Georgeta Decanul Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, doctor habilitat, profesor universitar
63. Şalaru Victor Directorul Şcolii doctorale Ştiinţe Biologice şi Geonomice, Departamentul Biologie şi Ecologie, doctor habilitat, profesor universitar
64. Şaporda Ecaterina Studentă, a.2,  Facultatea de Drept
65. Şevciuc Maia Şeful Departamentului Ştiinţe ale Educaţiei, doctor în ştiinţele educaţiei, conferenţiar universitar
66. Ştefaniuc Olga Şeful Departamentului  Finanţe şi Bănci, doctor în economie, conferenţiar universitar
67. Tacu Mariana Prodecan, Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, doctor, conferenţiar universitar
68. Teosa Valentina Departamentul Relaţii Internaţionale, doctor habilitat, profesor universitar
69. Tomuleţ Valentin Decanul Facultăţii Arte Frumoase, doctor habilitat, profesor universitar, Departamentul Istoria Românilor, Universală, Arheologie, Facultatea Istorie şi Filosofie
70. Ţurcan Vasile Şeful Departamentului Dezvoltare Instituţională
71. Ulian Galina Decanul Facultăţii Ştiinţe Economice, doctor habilitat, profesor universitar
72. Ungureanu Valeriu Şeful Departamentului Informatică, doctor, conferenţiar universitar
73. Usatîi Nadejda drd. Doctorandă, Şcoala Doctorală Psihologie și Stiințele Educației
74. Vacarciuc Cătălin st.Istorie Student, a.2,  Facultatea Istorie şi Filosofie
75. Varzari Elena Facultatea de Litere, doctor în filologie, conferenţiar universitar
76. Valachi Romica Doctorandă, Şcoala Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
77. Vatavu Sergiu Şeful Departamentului Fizică Aplicată şi Informatică, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
78. Vîrlan Petru Doctorand , Şcoala Doctorală Stiinte Juridice
79. Zmeu Olimpiada Studentă, Facultatea Matematică şi Informatică
80. Zatic Ion Student,  Preşed. Sind. Studenţeşti universitare

Rector Emerit USM – Gheorghe Ciocanu, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar

Preşedintele Senatului

Rector                                                                                 Igor Şarov, doctor în istorie, conferenţiar universitar

 

Secretar al Senatului                                              Lidia Grosu