Senatul este organul colectiv suprem de conducere al Universităţii de Stat din Moldova. Membrii Senatului sunt aleşi prin vot direct şi secret: a) din rândul personalului ştiinţifico-didactic, didactic şi nedidactic – aleşi prin votul secret al corpului profesoral-didactic al facultăţilor, departamentelor, centrelor ştiinţifice; b) din studenţi – aleşi de formaţiunile academice şi a sociaţiile studenţeşti; c) din reprezentanţii organelor sindicale – aleşi de organizaţiile sindicale, în conformitate cu Regulamentul de funcţionare a Senatului Universităţii de Stat din Moldova. Numărul membrilor Senatului nu poate depăşi 101 membri, studenţii fiind reprezentaţi în Senat în proporţie de 1/4 din numărul total al membrilor. Rectorul, prorectorii şi decanii sunt membri din oficiu ai Senatului.

Durata mandatului Senatului este de 5 ani, fiind sincronizată cu durata mandatului rectorului. Durata mandatului membrilor Senatului din rândul studenţilor este de un an, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.

Planul de activitate a Senatului pentru anul academic 2021-2022

 

 

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved