3.6.1 Planul strategic al facultății de Drept (1)

3.6.2. Planul strategic a departamentului Fizică

3.6.3 Plan de activitate a Departamentului Economie, Marketing și Turism

3.6.4. Plan de activitate a LCȘ

3.6.5.Planul de activitate a Consiliului facultății

3.6.6. Ordin cu privire la organizarea activității de cercetare (1)

3.6.7. Lista contractelor de colaborare

3.6.8. Organizarea manifestărilor științifice

3.6.9. Editarea Revistei Studia Universitatis Moldaviae

3.6.10. Plan de învățământ pentru ciclul II

3.6.11. Plan de învățământ Științe biologice (1)

3.6.12. Curriculum la disciplina „Principiile businessului”

3.6.13. Contractul pentru prestarea serviciilor de cercetare științifică 2020

3.6.14. Contract nr. 48 pentru prestarea serviciilor de cercetări științifice

3.6.15. Antrenarea studenților în elaborarea, publicarea și recunoașterea rezultatelor științifice

3.6.16. Editarea materialelor Sesiunii naționale

3.6.17. Editarea culegerii ,,Analalele Universității de Stat din Moldova

3.6.18. Politica Instituţională de Proprietate Intelectuală (1)

3.6.19. Raport privind activitatea științifică și inovațională

3.6.20. Extras PV aprobare raport activitate științifică

3.6.21.Raport pe activitatea științifică la facultate

3.6.22. Extras PV al consiliului facultății aprobare raport științific

3.6.23. Dinamica afluxurilor financiare pentru cercetare și inovare

3.6.24.Ponderea proiectelor cu decizie pozitivă

3.6.25.Lista școlilor doctorale și a domeniilor științifice aferente

3.6.26.Indicatori cantitativi și calitativi ai studiilor de doctorat

3.6.27.Date privind valorificarea potențialul uman în cercetare

3.6.28.Informație privind recenzarea publicațiilor

3.6.29.Promovarea elaborărilor științifice la saloane și expoziții internaționale

3.6.30.Dinamica brevetelor obținute de către USM

3.6.31.Dinamica publicațiilor științifice ale personalului academic

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved