Lista membrilor Consiliului de Administraţie

Nr. Numele, prenumele Funcţia
1. Şarov Igor Preşedintele  Consiliului de Administraţie, rector, doctor în istorie, conferenţiar universitar
2. Dandara Otilia Prim-prorector, prorector pentru activitatea didactică şi studenţească, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar.
3. Cojocaru Violeta Prorector pentru management instituţional, doctor habilitat în drept, profesor universitar.
4. Corlat Sergiu Prorector pentru digitalizare
5. Hanganu Aurelia Prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar
6. Agachi Tatiana Şeful Secţiei Resurse Umane
7. Bajurea Svetlana. Şeful Departamentului Economico-Financiar şi Achiziţii
8. Brânză Sergiu Decan al Facultăţii de Drept, doctor habilitat în drept, profesor universitar
9. Ciorchină Gheorghe Directorul Casei de Cultură
10. Chilari Efim Preşedintele Sindicatelor Colaboratorilor USM, doctor în filosofie
11. Cojocaru Lilia Şeful Departamentului Contabilitate
12. Cotruţă Aida Manager, Centrul de Ghidare în Carieră şi Relaţii cu Piaţa Muncii
13. Dmitroglo Liliana Decanul Facultăţii de Fizică şi Inginerie, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
14. Erhan Ana Şeful  Departamentului Tehnico-Administrativ și Patrimoniu
15. Gîncu Irina Şeful Secţiei Studii, doctor în filologie, conferenţiar universitar
16. Gârlea Victor Preşedintele Comitetului Sindical al Studenţilor
17. Gladchi Viorica Decanul Facultăţii Chimie şi Tehnologie Chimică, doctor în chimie, conferenţiar universitar.
18. Guţu Vladimir Decanul Facultăţii Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Sociologie şi Asistenţă Socială, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
19. Hămuraru Maria Decanul Facultăţii Ştiinţe Economice, doctor în economie, conferenţiar universitar
20. Sochircă Vitalie Decanul Facultăţii Biologie şi Pedologie, doctor în biologie, conferenţiar universitar
21. Marin Constantin Preşedintele Consiliului Ştiinţific USM, doctor habilitat în politologie, profesor universitar
22. Matveev Sergiu Decanul Facultăţii Istorie şi Filosofie, doctor în istorie, conferenţiar universitar
23. Ungureanu Valeriu Decanul Facultăţii Matematică şi Informatică, doctor  în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
24. Usatîi Ludmila Decanul Facultăţii de Litere, doctor  în filologie, conferenţiar universitar
25. Slobodaniuc Eduard Directorul Palatului Sporturilor
26. Solcan Alexandru Decanul Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar
27. Stepanov Georgeta Decanul Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar
28. Tomuleţ Valentin Decanul Facultăţii Arte Frumoase, doctor habilitat în istorie, profesor universitar
29. Verlan Igor Şeful Departamentului Studi: Evidenta şi Organizare, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
30. Zasmenco Ecaterina Directorul Bibliotecii U.S.M.

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, Rector: Igor Şarov, doctor în istorie, conferenţiar universitar

 
Secretar al Consiliului: Lidia Grosu