Studiile universitare de licență sunt prima treaptă a studiilor universitare, și care asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii în vederea inserției pe piața forței de muncă, prin cunoștințe generale și de specialitate corespunzătoare. Conform procesului Bologna, treapta de licență corespunde unui număr de 180 – 240 de credite de studiu transferabile (ECTS).  Pentru cursurile de zi, numărul de credite transferabile alocat unui an de studiu fiind de 60, durata studiilor este:

  • 3 ani (minimum 180 de credite transferabile) în general;
  • 4 ani (minimum 240 de credite transferabile) în învățământul tehnic.

Studiile de licență sunt finalizate prin examenul de licență, în urma căruia se obține diploma de licență. Diplomele de licență sunt în principiu echivalente cu „Bachelor’s degree” (BA/BSc/LLB, adică Bachelor of Arts/Bachelor of Science/Bachelor of Laws) în sistemul de învățământ englez, cu condiția să fie obținute prin învățământ acreditat.

Studiile universitare de masterat sunt a doua treaptă a studiilor universitare, și care asigura aprofundarea în domeniul studiilor de licență sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea capacităților de cercetare științifică și constituie o bază pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale. Studiile de masterat sunt de două tipuri: masterat de cercetare și asterat profesional.

Conform procesului Bologna, treapta de masterat corespunde unui număr de 90 – 120 credite de studiu transferabile (ECTS, cu durata studiilor de 1 – 2 ani.

Universitatea de Stat din Moldova 2023 © All Rights Reserved