1. De ce Dvs. ați fi candidatul potrivit pentru a ocupa postul de rector?

Consider că sunt candidatul potrivit pentru a deține funcția de rector, întrucât am convingerea că experiența științifică și administrativă, precum și abilitățile manageriale vor aduce plusvaloare corpului academic și studenților în special, și desigur universității în general.

Rezultatele pe care le-am avut în contextul experienței profesorale, de cercetare, dar și a funcțiilor de demnitate publică – viceministru, secretar general al ministerului, ministru, cu siguranță sunt un argument de constatare a eficienței mele și a impactului pe care l-am avut și îl am în societate.

Sunt mereu interesat de aspecte inovative și activ în a învăța lucruri noi, am abilități de a lucra în echipă și să-mi asum responsabilitatea deciziilor, ținând cont că pot fi situații sub presiune și în același timp analizând riscurile existente, la care discut cu echipa mai multe soluții.

Nu în ultimul rând, am capacitatea de a coagula o echipă de oameni responsabili, gata să-și asume obiective pe care să le realizeze până la capăt.

Toate aceste aspecte mă fac să fiu încrezător că pot atinge obiectivele propuse pentru dezvoltarea USM.

  1. Ce va avea de câștigat USM-ul la cârma căruia vă veți afla Dvs.?

Cu venirea mea în funcția de rector, USM va avea de câștigat în primul rând prin următoarele:

– vom pune în aplicare strategia de dezvoltare instituțională pe termen mediu și lung;

– vom asigura condiții mai bune de muncă pentru cadrele universitare;

– vom organiza diverse structuri pentru asigurarea calității anumitor dimensiuni ale procesului de studii și anume – un centru de dezvoltare curriculară, vom crea un incubator de afaceri, vom finanța start-upuri etc.;

– vom atrage fonduri din diverse proiecte cu UE și cu alți donatori internaționali, precum și cu agenți economici etc.;

– vom dezvolta și implementa o strategie pentru promovarea cercetării și inovării, dar și obligatoriu – susținerea tinerilor cercetători;

– vom pune în aplicare o strategie de internaționalizare, care poate atrage studenți străini, intensifica mobilitățile academice etc.

– în decurs de trei ani vom renova căminele studențești și le vom asigura cu tehnică de calcul;

– digitalizarea proceselor educaționale și administrative ale Universității prin dezvoltarea și implementarea noilor aplicații, precum E-administrație sau E-cazare, etc.

  1. Orice post înalt cere sacrificii, la ce va trebui să renunțați Dvs.?

În linii mari, nu trebuie să renunț practic la nimic, pentru că stilul meu de viață este unul organizat și axat pe realizarea obiectivelor profesionale, combinat cu echilibrul și armonia în familie.

Grație experienței și activităților anterioare, sunt obișnuit să planific agenda pe termen lung. Totodată, folosesc programe speciale și dispozitive moderne, care mă ajută să țin cont de toate evenimentele și sarcinile pe care le am de onorat.

Cu siguranță nu voi renunța la valori, iar acest lucru se datorează faptului că am un ritm de viață alert, dar care este în același timp armonios și motivat.

  1. Care sunt cele mai importante calități ale unui conducător?

Profesionalismul – care, pe lângă semnificația enciclopedică, nu înseamnă să le cunoști pe toate, dar să fii mereu în trend, mereu în căutare, să fii flexibil să înțelegi lucruri pe care nu le-ai cunoscut și să manifești o curiozitate epistemică așa încât să identifici soluțiile cele mai bune.

Responsabilitatea – pentru că fără această calitate nu poți fi lider. Aceasta înseamnă grijă față de orice aspect negativ sau pozitiv venit la orice oră, venit în orice împrejurare fără a face delimitări. Responsabilitate înseamnă respect de sine. Onestitatea și responsabilitatea sunt valori în care am crezut, cred și voi crede mereu ca fiind valorile care pot transforma viziunea noastră de astăzi în realitatea de mâine, și în consecință le voi promova și în continuare ca valori esențiale în toate acțiunile mele.

În contextul responsabilității, apar perseverența și punctualitatea. Consider că sunt suficient de perseverent și am multe împliniri profesionale venite din răbdarea și fermitatea cu care urmăresc realizarea oricărei sarcini. Punctualitatea este o calitate la care țin mult și pentru mine nu este doar un bonton teoretic, dar este un respect față de ceilalți.

Spiritul competitiv începe cu spiritul de participare. Mereu îmi motivez echipa pentru a fi proactivi și a fi motivați de a crește profesional. La braț cu celelalte calități perseverența și punctualitatea, ajungi să fii primul.

Competiția înseamnă un reper pentru a fi mai bun decât ieri. Competiția înseamnă să te învingi pe tine în primul rând. Totodată, elementul competitiv trebuie să fie unul extern ca să obții astfel de rezultate. Așadar, agreez competiția și consider că un lider care se autodepășește are rezultate mari, îi poate susține și pe ceilalți membri ai echipei, pentru a ajunge împreună la rezultate frumoase.

Altruismul este definitoriu pentru un lider. Liderii altruiști arată considerație față de cei din jur, încurajează munca în echipă, în timp ce pot păstra şi atitudinea corectă față de cei care performează sau nu. A-ți păsa de oameni nu înseamnă a ignora greșelile sau a nu confrunta atunci când este cazul, ci a face aceste lucruri într-un mod care să construiască, nu să demoleze.

Sunt un altruist desăvârșit.

  1. Cum caracterizați studentul de astăzi?

Studentul de astăzi este mai mobil, mai activ și mai talentat. Are multe gadgeturi pe care le folosește activ. Pe de o parte, acest lucru îi permite să învețe mai ușor, pe de altă parte, reduce durata muncii sale independente. Are nevoie de cunoaștere, dar are și ambiții.

Le este mai ușor să își împărtășească lumea interioară și să discute experiențele, bucuriile și preocupările lor.

Studenților le place să se distreze și să călătorească, sunt fericiți să lucreze în echipe, sunt implicați în voluntariat. Energia tinerilor, soluțiile nestandardizate pentru multe probleme, ideile strălucitoare, capacitatea de a atinge obiectivele stabilite sunt întotdeauna solicitate de societatea noastră.

Noua generație de studenți a devenit mai „orientată spre practică”, de aceea în contextul dezvoltării USM, vom ține cont de aspectul dat în mod stabil și vom solicita cursurilor noastre cât mai multă învățare experiențială.

  1. Care este după părerea Dvs. profilul profesorului universitar?

Profesorii universitari nu sunt doar profesori ai căror sarcină principală este pur și simplu prezentarea competentă a disciplinei studiate. Profesorii universitari sunt mentorii care îi ajută pe studenți să își găsească un loc în viață, să-și stăpânească profesia aleasă și să devină adevărați profesioniști.

Un profesor universitar trebuie să aibă un anumit set de calități care să facă procesul de învățare cât mai eficient posibil: politețea, respectul, comunicativitatea, erudiția, cunoașterea excelentă a subiectului, dreptatea, abilitatea de a admite greșeli, or, greșelile fac parte din învățare, toleranță, grijă, punctualitate.

Profesorul adevărat nu numai că poate admite și corecta propria greșeală, ci și analiza toate motivele posibile care pot duce la o concluzie eronată. Astfel, profesorul poate preveni posibilele greșeli viitoare ale studenților.

Totodată, a recunoaște trăsăturile date înseamnă a evita posibilele ispite cum ar fi familiaritatea, care este considerată de către unii profesori o valoare. Închiderea și tăcerea sunt decepții pentru studenți, iar succesul relației este pus la îndoială. Aroganța este un defect, care pe de o parte dispare din societatea universitară, iar în calitate de rector voi fi atent la astfel de fenomene. Consider că este necesar să investim în cultura emoțiilor pentru a nu admite nervozitate, grosolănie, critică excesivă.

Într-o sintagmă aș putea să optez pentru un program numit Diplomație Pedagogică, reprezentând un summum de calități necesare pentru un profesor universitar care este aproape de studenți și de realitățile vieții.

  1. Care este menirea primordială a oricărei universități?

Menirea primordială a fiecărei universități este așa cum am intitulat programul de dezvoltare: Excelență academică, performanța cercetării și responsabilitate publică.

Iar aceasta se poate realiza prin promovarea și susținerea unei paradigme culturale definită de următoarele componente: cultura acțiunii bazate pe cunoaștere sistematică şi inovatoare; cultura dezvoltării personale şi morale; cultura învățării permanente şi inovatoare; cultura atitudinii proactive şi participării; cultura competenței științifice şi tehnologice, competenței organizaționale şi a competenței cetățenești; cultura integrării în diversitate şi a globalizării, în condiții de respect al identității şi de reciprocitate.

Revin și în acest context cu maxima selectată în cadrul programului managerial „Succesul este o cultura a încrederii” (Moss Kanțer) și consider că la aspectul dat avem de conturat o misiune clară a profilului universității.

  1. Care ar fi modelele de dezvoltare a USM-ului?

Modelul de dezvoltare a universității se conturează în baza unui concept de dezvoltare inovatoare, efectul pe termen lung fiind cel al consecvenței în transformarea învățământului superior din Republica Moldova în contextul globalizării.

Transformarea înseamnă fuziunea modelului universitar de cercetare cu cel antreprenorial, având impact național și regional, orientat spre proiecte. Astfel, apare necesitatea aproprierii unui model de managerialism care  condiționează adaptarea universității la un management al serviciilor publice bazat pe o relație directă cu piața, descentralizarea managementului și se caracterizează printr-o abordare mai mult „antreprenorială”, ceea ce înseamnă eficacitate și economie, care depind de nivelul de satisfacție al clientului, echipe multi-profesionale, a căror membri lucrează împreună și pe primul loc este realizarea unei sarcini specifice; puterea competenței de decizie este delegată unei echipe care realizează lucrul organizațional și exercită controlul în conformitate cu proiectul implementat; direcționalitatea este bazată pe modelul instituțional și alegerea diferitor opțiuni pentru dezvoltare; flexibilitatea presupune schimbări dinamice.

Igor ȘAROV, dr., conf. univ., candidat la postul de rector al USM

27.11.2020

SIRP precizează că a păstrat intact stilul și ortografia utilizată de candidatul la postul de rector al USM. Articolul reflectă opinia semnatarului, el fiind singurul responsabil pentru corectitudinea celor scrise.

Universitatea de Stat din Moldova 2023 © All Rights Reserved