Непрерывное образование

Tatiana TURCHINĂ

şef CRFC

Tel: +373 67 436 644 tatiana.turchina@usm.md

Maria BÎRCĂ

conf. univ. şef adjunct CRFC

Tel: +373 22 245 440
      +373 67 435 533
maria.birca@usm.md

Aurelia ROȘCA

specialist principal

Tel: +373 22 245 44
aurelia.rosca@usm.md

Doina ERHAN

metodist

Tel: +373 22 245 440
doina.erhan@usm.md

DESPRE

Centrul de Resurse pentru Formare Continuă (CRFC) este o subdiviziune a Universității de Stat din Moldova, având ca obiectiv principal coordonarea metodologică, organizarea și monitorizarea seviciilor educaționale de formare continuă a adulților la USM.

Viziunea strategică a CRFC este de a deveni un Centru de performanță în formarea continuă, generator de formare şi dezvoltare a adulților, recunoscut la nivel național și internațional. Realizarea acestei viziuni necesită dezvoltarea culturii organizaționale bazat pe principiile educației adulților, cu implicarea actorilor educaționali motivați și dezvoltarea parteneriatelor între toate părțile interesate din domeniul formării continue.

 

Misiunea CRFC constă în :

  • a acorda, prin activități de consultanță și informare, sprijin centrelor/ laboratoarelor de formare continuă funcționale la nivel de universitate în efortul de a deveni competitori pentru calitatea înaltă a serviciilor de formare continuă;
  • a oferi oportunități de formare continuă adulţilor din diferite domenii profesionale în funcţie de cerinţele pieței muncii şi de aspiraţiile adulţilor, de nevoile angajatorilor, de cerinţele posturilor, de posibilităţile de promovare sau de încadrare în muncă.

 

Direcțiile de activitate a CRFC

  1. Promovarea conceptului de formare continuă și învățare pe tot parcursul vieții în vederea asigurării (re)profesionalizării periodice a populației apte de muncă pentru a fi competitivi pe piața forței de muncă.
  2. Dezvoltarea serviciilor de formare continuă de înaltă calitate din perspectiva armonizării cererii și ofertei, corespunzător domeniilor de formare inițială la USM.
  3. Formarea profesională continuă a personalului din cadrul USM;
  4. Dezvoltarea parteneriatelor la nivel național și internațional pe dimensiunea formare continuă.

Organigrama CRFC 

 

CONTACTE 

Str. Alexei Mateevici, 60

Biroul 233, Blocul central

Tel.: +373 22 245 440

Email: formare.continua@usm.md 

Facebook: Centru de Resurse pentru Formare Continua USM 

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved