Centrul de ghidare în carieră şi Relaţii cu piaţa muncii este o subdiviziune specializată universitară, fondată în 2004.

Contacte:

Șef Centru – Ușurelu Ana

Tel: +373 (67) 560009

Consilier – Secrieru Maria

Tel: +373 (67) 560151

Consilier – Cobușcean Simona-Anastasia

Tel: +373 (67) 560337

Web: ecariera.usm.md

Facebook : Admitere  Cariera

Misiunea: 

Centrului este de a susţine studenţii în proiectarea unei cariere de succes şi de integrare în mediul socioeconomic.

Obiectivele Centrului sunt:

 • ghidarea în carieră a liceenilor;
 • susținerea studenților în proiectarea carierei profesionale;
 • urmărirea evoluției profesionale a absolvenților și susținerea lor în procesul de management al carierei;
 • ghidarea în carieră a studenților cu nevoi speciale;
 • colaborarea cu entitățile economice, ONG, asociații etc., în scopul valorificării posibilităților formative ale activității de voluntariat.

Forme și metode de consiliere în carieră

În scopul realizării strategiei de ghidare în carieră, angajații Centrului vor adapta modalitățile de influență educativă la nivelul de pregătire și de necesități ale grupului-țintă.

Centrul de ghidare în carieră şi relaţii cu piaţa muncii susţine tinerii cu aspiraţii profesionale şi prosociale, şi oferă o gamă largă programe de consiliere, precum:

PROGRAM DE ACTIVITATE PENTRU GHIDAREA ÎN CARIERĂ A ELEVILOR ȘI ABSOLVENȚILOR DE LICEE:

(Acest program de activitate prevede susținerea elevilor în cunoașterea potențialului individual, realizarea activităţilor de marketing vocațional, promovarea serviciilor educaționale în clasele absolvente de liceu)

 • ,,Informează-te și alege USM”
 • „Student USM pentru o zi”
 • „Elevii buni – studenți USM”
 • ,,În dialog cu USM”

PROGRAM DE ACTIVITATE PENTRU SUSȚINEREA STUDENȚILOR ÎN PROIECTAREA CARIEREI PROFESIONALE

Acest program de activitate prevede realizarea educației pentru carieră prin susținerea beneficiarilor serviciilor educaționale prestate de către instituția de învățământ superior în procesul de proiectare a carierei.

 • Informarea studenților privind utilizarea instrumentelor TIC în gestionarea/autogestionarea parcursului academic.
 • Informarea și adaptarea studenților anului I la mediul universitar
 • Formarea nevoii de proiectare a carierei pentru studenții anului II
 • Marketing vocațional pentru studenții anului III

PARTENERIATUL EDUCAȚIONAL

(Acest program de activitate prevede realizarea colaborării cu structurile universitare, cadrele didactice din învățământul de cultură generală, reprezentanți ai pieței muncii și societății civile)

 • „Târgul de Cariere la USM”
 • Participarea studenților la Târgurile de Cariere în colaborare cu reprezentații pieței muncii.

Raport semestrial 01.01.2023-05.03.2023

Program anual de activitate a Centrului de Ghidare în Carieră și Relații cu Piața Muncii

Universitatea de Stat din Moldova 2023 © All Rights Reserved