Misiunea  

Misiunea Departamentului constă în contribuirea la realizarea obiectivelor strategice ale Universității de Stat din Moldova prin promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul Instituției, oferirea asistenței întregului personal al instituției în domeniul competenței, realizarea mecanismelor de angajare, monitorizare, motivare a personalului universitar.

Responsabilități:  

  • Promovarea și dezvoltarea resurselor umane care reprezentă un proces continuu de înaltă responsabilitate;
  • Aplicarea unor mecanisme în vederea asigurării echilibrului între motivarea individuală și performața colectivă pentru crearea unor condiții ce ar corela interesele individuale cu cele universitare;
  • Aplicarea diverselor mecanisme de angajare, monitorizare, motivare a personalului;
  • Participarea în comun cu alte subdiviziuni la stabilirea unor procedee eficiente de determinare a numărului optim de unități în instituție;
  • Elaborarea și aplicarea procedurilor de încurajare, clare și nediscriminatorii, pentru personalul universitar, precum și procedurilor de sancționare în limitile stabilite de legislațiea în vigoare, centrate pe responsabilitatea personală a fiecărui angajat al instituției;
  • Monitorizarea și responsabilizarea directă a managerilor subdiviziunilor universitare în vederea tăinuirii abaterilor comise de către personalul din subordine și respectarea reglementărilor privind prevenirea fraudei și corupției în cadrul instituției;
  • Acţionarea promptă şi fără tergiversări în cazurile de încălcare a drepturilor angajaților Universității în cadrul raporturilor de muncă;
  • Perfectarea corectă a documentaţiei referitoare la administrarea personalului.

Şef Departament: Muravschi-Lișman Aliona

Tel: +373 67 560 385

e-mail: aliona.lisman@usm.md

Biroul 125, Blocul principal

Şef Adjunct Departament:Babară Eugenia

Tel: +373 67 314 413

e-mail: eugenia.babara@usm.md

Responsabili  personal didactic:

Coţaga Svetlana, specialist principal

e-mail: svetlana.cotaga@usm.md

Sîrbu Mariana, inspector superior

e-mail: mariana.sirbu@usm.md

Tel: +373 67 560 226

Biroul 110, Blocul principal

Responsabil personal auxiliar:

Cîrja Mihaela, inspector superior

e-mail: mihaela.cirja@usm.md

Bumbac Viorica, inspector superior

e-mail: viorica.bumbac@usm.md

Tel: +373 67 560 225

Biroul 123, Blocul principal

Responsabil poliţe de asigurare şi evidenţă militară:                  

Zarija Margarita, inspector superior

e-mail: margareta.zarija@usm.md

Biroul 135, Blocul principal

Responsabili dosare studenţeşti:

Gore Maria, inspector superior

e-mail: maria.gore@usm.md

Scaleţcaia Nina, inspector superior

e-mail: nina.scaletcaia@usm.md

Biroul 127,131,  Blocul principal

Program de lucru: 8.00-17.00

Program de audienţe: Luni, Miercuri, Vineri: 14.00-16.00

Oficiul pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal şi Statistică:

Coţaga Svetlana, specialist principal

Tel: +373 67 560 226

Lazari Silvia, specialist principal, inginer

Biroul 110, Blocul principal

e-mail: silvia.lazari@usm.md

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved