Departamentul Contabilitate

Departamentul Contabilitate este o subdiviziunea care coordonează întreaga activitate contabilă a instituţiei, efectuează operaţiunile de evidenţă contabilă ale universităţii și realizează evidenţele analitice şi sintetice ale mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, materialelor pe surse de finanţare.

Structura organizatorică :

  • Secția finanțe și decontări,  
  • Secția evidența retribuirii muncii
  • Secția evidența patrimoniului public
  • Secția decontări cu bursierii
  • Secția evidență în serviciul alimentar.

Contacte:

Contabil șef: Liliana Cojocaru

Tel: +373 22 242 640

Universitatea de Stat din Moldova 2023 © All Rights Reserved