Complexul studențesc al Universității de Stat din Moldova reprezintă o entitate instituțională formată din 12 cămine studențești ce oferă locuri de cazare pentru studenți, masteranzi, doctoranzi, dar și colaboratori ai USM.

În cămine se pot caza studenți care nu au domiciliul stabil în municipiul Chișinău. Capacitatea de cazare este de 1500 locuri/student.

COMPLEXUL STUDENȚESC TIGHINA                              

Adresă: mun. Chișinău, sector Centru, str. Tighina 2/1

Administrator căminul Nr.1: Alexei Guțu

Tel: +373 22 275 248

Adresă: mun. Chișinău, sector Centru, str. Tighina 2/2

Administrator căminul Nr. 2: Iurie Eftimescu

Tel: +373 22 275 532

Adresă: mun. Chișinău, sector Centru, str. Tighina 2/3

Administrator căminul Nr.3: Aliona Grișco

Tel: +373 22 270 113

Adresă: mun. Chișinău, sector Centru, str. Tighina 2/4

Administrator căminul Nr.4: Carolina Guțuleac

Tel: +373 22 275 231

Complexul studențesc Tighina reprezintă căminele 1, 2, 3 și 4, totalizând cu 536 locuri de cazare. Căminele oferă camere cu două sau trei locuri, dotate cu mobilier corespunzător. Sala de lectură facilitează lucrul individual al studenților. Grupurile sanitare, baia și bucătăria sunt comune.

Căminele 1, 2, 3, 4 oferă spații destinate spălării rufelor, dotate cu mașini de spălat automate de care pot beneficia locatarii din cămine.

COMPLEXUL STUDENTESC GHEORGHE CAȘU                                     

Adresă: munChișinău, sector Centru, str. Gheorghe Cașu

Adresă: munChișinău, sector Centru, str. Gheorghe Cașu 30

Administrator căminul Nr.10: Șevciuc Dumitru

Tel: +373 22 725 883

Adresă: munChișinău, sector Centru, str. Gheorghe Cașu 32

Administrator căminul Nr.11: Nelea Ursu

Tel: +373 22 727 955

Adresă: munChișinău, sector Centru, str. Gheorghe Cașu 30

Administrator căminul Nr.12: Emil Guțuleac

Tel: +373 22 727 952

Adresă: munChișinău, sector Centru, str. Gheorghe Cașu 30

Administrator căminul Nr.13: Nicolae Roșca

Tel: +373 22 731 697

Adresă: munChișinău, sector Centru, str. Gheorghe Cașu 28/1

Administrator căminul Nr.16: Aliona Mereuță

Tel: +373 22 727 966

Complexul studențesc Gheorghe Cașu reprezintă căminele 10, 11, 12, 13 și 16, totalizând cu 750 locuri de cazare. Căminele dispun de blocuri cu două camere, a câte 2/3 locuri. Camerele în cămine sunt dotate cu mobilier modern. Bucătăria, baia şi blocul sanitar sunt propii. În campusul Gh/Cașu, studenții beneficiază de Wi-fi gratuit, dar și un campus de recreere.

Căminele 13 şi 16 oferă spații destinate spălării rufelor, dotate cu mașini de spălat automate de care pot beneficia și locatarii din celelalte cămine ale complexului.

CĂMINUL STUDENȚESC, str. FLORILOR

Adresă: munChișinău, sector Rîșcani, str. Florilor 4/6

Administrator căminul Nr.19: Marin Dub

Tel: +373 22 445 206

Căminul studențesc 19 oferă 208 locuri de cazare. Camerele dispun de locuri pentru 2/3 persoane. Căminul este dotat cu mobilierul necesar.

Studenții pot beneficia de acces Wi-Fi, în fiecare odaie. Locația fiind accesibilă la transportul public, în orce direcții.  Căminul dispune de o sală de lectură. Bucătăria, baia și blocurile sanitare sunt renovate, fiind comune, amplasate la fiecare etaj al căminului.

Căminul 19 este dotat cu mașini de spălat automate ,de care pot beneficia locatarii.

CĂMINUL STUDENȚESC, sos.Hîncești 55/4

Administrator căminul Nr.5: Angela Lupușor

Tel: +373 22 286038

Căminul studențesc 5 oferă 345 locuri de cazare. Blocurile dispun de 2 camere a cîte 2/3 persoane, fiind dotat cu mobilierul necesar.

Studenții pot beneficia de acces Wi-Fi, acces la o sală de lectură. Bucătăria comună, blocurile sanitare proprii. Căminul 5 este dotat cu mașini de spălat automate , mașini de uscat rufe, de care pot beneficia locatarii, dar și un campus de recreere. Acces la transportul public în toate direcțiile.

Procedura de cazare în căminele Universității de Stat din Moldova

Pentru a beneficia de un loc în cămin, studenții depun o cerere de cazare (descarcă de aici modelul) la decanatele facultăților la sfârșitul anului de studii. Decanii facultăților, de comun acord cu Departamentul social, Comitetul sindical studențesc al USM, membrii Senatului şi administratorii căminelor USM, elaborează listele nominale ale studenților, pe categorii de studenți (fete/băieți), în baza performanțelor academice, ţinându-se cont şi de situația socială/materială a studenților.

Studenții anului I înmatriculați la zi vor primi un loc în cămin doar după depunerea cererii de cazare la decanatul facultății.

Cazarea studenților anilor II și III are loc în baza mediei anuale obținută în anul universitar anterior, ținându-se cont de situația socială. Tarifele de cazare sunt diferențiate în funcție de nivelul de confort şi sunt aprobate de către Senatul USM.

Responsabili pentru întocmirea listelor nominale ale studenților ce beneficiază de cămin sunt desemnați decanii facultăților, aprobate de către Șeful Departamentului social.

Contractul de locațiune al studentului se întocmește în 2 exemplare, se eliberează de către Administratorul Căminului.

Acte necesare la cazarea în cămin:

  • dispoziția de cazare;
  • o fotografie tip legitimație (2×2,5);
  • bonul de plată;
  • buletinul de identitate

Mai multe informații despre cazare:

Regulamentul privind funcționarea căminelor

Contract de locațiune

Contract  de  rezoluțiune

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved