Interviu cu absolventul FMI, Vlad Drăgălin, vicepreședinte al Janssen, Pharmaceutical Companies of Johnson and Johnson, SUA.

Cu ocazia aniversării a 75-a a Universității de Stat din Moldova, absolventul Facultății de Matematică și Informatică Vlad DRĂGĂLIN.

Interviu cu absolventul FMI – Mihail POPA, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematică.

Cu ocazia aniversării a 75-a a Universității de Stat din Moldova, absolventul Facultății de Matematică și Informatică – Mihail POPA.

Interviu cu Ludmila Gurău: „Pentru a avea succes în comunicare, e suficient să fii îndrăgostit de ea”.

Cu ocazia aniversării a 75-a a Universității de Stat din Moldova, absolventa Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării, Ludmila Gurău

Interviu cu Steluța Andrei, absolventa Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării a USM

De la fiecare persoană putem învăța ceva nou, util și trecut prin propria experiență. Astfel, îmi propun să aprofundăm lumea comunicării, domeniul de activitate al doamnei Steluța Andrei, pentru a-i cunoaște istoria de succes.

„Dacă vrei să lucrezi în comunicare, să nu-ți fie frică să bați la uși.” Un interviu pătrunzător cu Alexandru Lebedev.

Fondatorul site-ului Diez și absolventul „Comunicare și relații publice”, FJȘC, USM, ne oferă idei pline de motivație și detalii noi din anii săi de studenție și cariera de comunicator.

Interviu cu absolventul FMI Igor CIALENCO, Profesor, Directorul Departamentului de Matematică Aplicată, Illinois Institute of Technology.

Cu ocazia aniversării a 75-a a Universității de Stat din Moldova, absolventul Facultății de Matematică și Informatică Igor CIALENCO.

Interviu cu doamna Ana Guțu, profesor universitar și om politic, absolventă a USM.

Cu ocazia aniversării a 75-a a Universității de Stat din Moldova, absolventa Facultății de Limbi și Literaturi Străine, doamna Ana GUȚU.

„Строить качественное новое не за счет разрушения ценного старого!” Интервью с Натальей Алъхазовой, выпускницей Молдавского Государственного Университета.

На вступительных экзаменах все дружно говорили: «Моя цель – выучить английский, чтобы читать Шекспира в оригинале».

„Университет должен развиваться и не завтра, а сегодня отвечать всем современным требованиям”. Интервью с Виктором Кушниренко.

В. Ф. Кушниренко – автор фундаментальных исследований жизни и творчества А. С. Пушкина в Бессарабии, председатель Пушкинского общества Молдовы, член Союза журналистов Молдовы.

Interviu cu doamna Valeria Șterbeț, doctor în drept, ex-ministru al justiției, distinsă cu medalia „Meritul Civic”, ordinul „Gloria Muncii” și Ordinul Republicii.

Fiind unul din discipolii USM (anii de studii 1967-1972), pot spune că mi-am realizat visul de a studia la o universitate, prestigiul căreia era cunoscut și în perioada sovietică.

Interviu cu Nicolae Cojocaru, director general al White Reindeer Group, absolvent al USM.

O carieră începută la ASUSM și continuată cu succes în Marea Britanie.

 

Interviu cu doamna Elena Aramă, doctor habilitat în drept, profesor universitar, absolventă a USM.

„Domeniul socialului, în particular al juridicului, este foarte pretențios privitor la calitățile morale ale celui ce profesează în acest domeniu”.

Interviu cu doamna Natalia Zlatina, Director al Asociației Contabililor și Auditorilor RM (ACAP RM), doctor în economie, absolventă a USM.

„USM este un competitor remarcabil în evoluția învățământului superior, al cercetării științifice, al educației tinerei generații și al vieții culturale în ansamblu”.

Interviu cu domnul Dumitru Postovan, doctor în drept, conferențiar universitar, veteran al organelor procuraturii.

Decorat cu „Ordinul Republicii”, „Ordinul Gloria Muncii”, „Ordinul de Onoare”, medalia „Meritul Civic”, deținător al titlului onorific „Om Emerit”, „Lucrător de Onoare al Procuraturii”, Crucea „Pentru Merit” clasa I.

Interviu cu Lucia Veste, doctor în filologie, premiantă a concursului „Teza mea în 180 de secunde”.

„Știința este o valoare atemporală și nimic nu se compară cu plăcerea unei cercetări”.

Interviu cu Sergiu Palihovici, ex-secretar general al Guvernului, doctor în științe politice, absolvent al USM.

„Universitatea de Stat din Moldova deschide în fața unui tânăr absolvent o multitudine de perspective”.

Interviu cu Decanul Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova, domnul Serghei Brînza, doctor habilitat în drept, profesor universitar.

Decorat cu Ordinul „Gloria Muncii” și Medalia „Meritul Civic, absolvent al Facultății de Drept a USM.

Interviu cu domnul Alexandru Arseni, profesor universitar, doctor habilitat în drept, deputat în primul parlament al Republicii Moldova, absolvent al USM.

Alexandru Arseni: absolvent cu mențiune al Facultăţii Drept a Universităţii de Stat din Moldova, promoția 1982, doctor habilitat în drept, profesor universitar, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova.

„Nu voi rupe nicio foaie din cartea vieții mele. Paginile pe care le-am întors sunt lecții învățate”, aceasta este deviza Pretorului sectorului Buiucani, Vadim Brînzaniuc.

Cel din urmă și-a făcut studiile la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării și la Facultatea de Drept din cadrul USM.

Interviu cu Domnul Nicolae Osmochescu, doctor în drept, profesor universitar, absolvent al USM.

„USM și-a găsit locul și rolul în sistemul educațional și de cercetare al Republicii Moldova, precum și în spațiul european, ocupând o poziție de frunte”.

Interviu cu Constantin Cheianu, scriitor, dramaturg, publicist, om de televiziune, intelectual angajat civic, absolvent al Facultății de Litere, USM.

„Filologia este un fel de regină a științelor umaniste, filologul este omul cu o cultură vastă în mai multe domenii”.

Interviu cu Sergiu Pavlicenco, profesor, savant, absolvent al USM.

„Universitatea formează nu numai competențe, ea continuă să ofere și cunoștințe. Și fiecare tânăr trebuie să aspire la această îmbinare a plăcutului cu utilul”.

Interviu cu doamna Carolina Platon, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, absolventă a USM.

„În cadrul studiilor la USM am avut o performanţă foarte bună şi drept rezultat am avut mai multe oportunităţi de angajare, dar am optat pentu profesia de cadru didactic.”

Interviu cu Maria BULGARU, doctor habilitat, profesor universitar, absolventă a USM.

„Cunoştinţele şi competenţele obţinute în cadrul USM permit absolvenţilor să se integreze cu succes în toate domeniile vieţii sociale atât din ţară, cât şi de peste hotarele ei.”

Interviu cu domnul Vladimir GUȚU, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, decan al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială, absolvent al USM.

„Excelența academică a unui student în toate timpurile se aprecia înalt. În anii ʼ70- ʼ80 ai secolului al XX-lea dacă cineva dintre absolvenți era acceptat să rămână la catedră se socotea vârful carierei.”

Interviu cu Doina Romanenko, director al cabinetului președintelui Institutului Francez de Relații Internaționale, doctor în filologie, absolventă a USM.

„Cunoștințele ne eliberează de dogme și ideologii. Ele sunt o condiție a libertății și emancipării; ele ne permit să măsurăm și să ne depasim propriile noastre limite”.

Interviu cu Laura Bohanțova, coordonatoare comunicare, PNUD Moldova, absolventă a USM.

„Din primul an de facultate, eram foarte prinsă și implicată: învățam, eram voluntară, lucram part-time. Cum să nu fie locul meu, dacă făceam asta deja? În anul trei, când încă mai aveam jumătate de an până să absolv, am reușit să mă angajez ca specialistă în comunicare la un proiect de dezvoltare comunitară, la o organizație internațională”

Interviu cu doamna Nelea Budăi, vicepreședinta Curții de Apel Chișinău, absolventă a USM.

„Dincolo de oportunități au fost ambițiile pe care le-am avut, deoarece aveam ferma convingere de pe băncile școlii că voi ajunge să profesez pe tărâmul zeiței Themis. Astfel, cu pași mici, dar siguri, la început am activat ca grefier, o experiență valoroasă până la funcția de judecător.”

Interviu cu doamna Maria Ghervas, absolventă a USM, actualmente judecătoare la Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova.

75 de ani este o vârstă onorabilă. Mulți dintre cei care au absolvit Universitatea de Stat din Moldova nici nu au trăit atâția ani pe pământ. Universitatea a ajuns la această vârstă datorită rezistenței sale la schimbările sociale, fenomenele care au tulburat societatea moldovenească.

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved