Invatamint

USM aplică în evaluarea tuturor studenţiolor Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS). Creditele academice sunt valori numerice alocate unei discipline din planul de invatamint care cuantifică volumul, cantitatea de muncă pentru fiecare unitate de curs şi nu se refera la calitatea sau la performanţele studentului

Burse

Bursele se acordă studenţilor care obţin rezultate bune la învăţătură în ordinea mediilor şi în limita fondurilor.

Campus

Informaţii despre campusurile universităţii şi cum poţi primi un loc în cămin.

Ghidare în carieră

Prin serviciile de informare şi consiliere Centrul de ghidare în carieră sprijină studenţii USM în realizarea lor profesională.

Viaţa studenţească

Universitatea de Stat din Moldova oferă studenţilor săi, pe lângă programe de formare profesională, multiple faciltăţi sociale, culturale şi sportive.

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved