BURSE DE STUDIU

Bursele de studiu se acordă semestrial strict în ordinea descrescătoare a mediilor. Plafonul de acordare a burselor de studii este la nivel de 70 la sută din numărul studenţilor autohtoni, înmatriculaţi la studii la învăţământ cu frecvenţa la zi, conform planului de înmatriculare cu finanţare bugetară la fiecare specialitate.

Ciclul I Licență:

 • Categoria I/10% 1170 lei/lunar.
 • Categoria II/20% 1000 lei/lunar.
 • Categoria III/70% 915 lei/lunar.

Cuantumul bursei de studii la specialităţil cu profil pedagogic se majorează cu 20 la sută faţă de mărimea bursei.

Ciclul II Master:                   1255 lei/lunar.

BURSE DE MERIT

Burse finanțate din bugetul de stat pentru studenții Ciclului I și Ciclului II:

 • BURSA REPUBICII 2030 lei/lunar.
 • BURSA GUVERNULUI 1690 lei/lunar.
 • BURSA PREȘEDINTELUI RM 1845 lei /lunar.

BURSE SOCIALE

Plafonul de acordare a burselor sociale este la nivel de 10 la sută din numărul studenţilor autohtoni bursieri.

Pot pretinde la bursa socială următoarele categorii de studenţi (cu prezentarea actelor de certificare a situaţiei familiale):

 • care provin din familii socialmente vulnerabile, în funcţie de cota venitului ce revine unui membru al familiei;
 • studenţii cu dizabilitate severă, dizabilitate accentuată, deficienţe fizice şi senzoriale;
 • studenţii ai căror ambii părinţi sunt persoane cu dizabilităţi sau pensionari, părinţi care au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobâl;
 • studenţii care provin din familiile cu trei şi mai mulţi copii;
 • studenţii familişti cu copii.

Bursa socială – se acordă pe durata anului universitar și nu se cumulează cu alte burse provenite din alocații bugetare ale USM, obținute de către student. Bursa este în valoare de 620 de lei/lunar.

Detaliile despre bursele finanțate din fondurile de la bugetul de stat apar pe parcursul anului de studii. Cuantumul burselor se reactualizează anual, în funcție de evoluția indicelui de inflație.

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved