PROGRAMUL ”BURSE DE MERIT”

Pentru cei mai buni studenți ai țării, Centrul de Informații Universitare (CIU), în colaborare cu Moldova Agroindbank S.A. și Compania Orange Moldova anunță anual concursul „BURSE DE MERIT″. Programul oferă, în bază de concurs, 50 de burse a câte 12000 de lei pentru studenții de la ultimul an de studii, ciclul I licență, și de la primul an de studii, ciclul II master, care au obținut anul precedent de studii o medie a notelor la sesiunea ordinară nu mai mică de 9 în domeniul științelor exacte, tehnice și medico-biologice și nu mai mică de 9,5 în domeniul științelor social-umaniste. De asemenea, studenții trebuie să participe activ la cercetări științifice, conferințe, concursuri etc.

Informații suplimentare privind programul ”Burse de merit” pot fi obținute, accesând pagina www.eac.md

BURSE PENTRU VIITORUL TĂU

Concursul anual organizat de Centrul de Informații Universitare (CIU) este susținut financiar de Moldova Agroindbank S.A. Sunt oferite 30 de burse, în valoare de 10 000 de lei, pentru studenții înmatriculați în anul I de studii, la instituțiile de învățământ superior din țară și pentru studenții bursieri ai ediției precedente, promovați în anul II sau III de studii, care pot candida pentru reînnoirea burselor. În cadrul proiectului se asigură suportul financiar pentru tinerii care demonstrează reușite la învățătură și implicare în activități extracurriculare pe o durată maximă de trei ani.

Concursul, de obicei, se anunță iarna, iar rezultatele sunt prezentate primăvara. Pentru mai multe detalii, urmăriți pagina www.eac.md.

BURSA DE STUDIU ”SUR-PLACE ”

Fundația Konrad Adenauer acordă burse de studiu studenților talentați, implicați în activități din comunitate și viața politică. Proiectul este adresat studenţilor înscrişi la universităţile din Republica Moldova, în ciclul de licenţă, care au obținut rezultate academice deosebite şi pot face dovada implicării lor în societate şi în politică. Candidaţii trebuie să stăpânească cel puțin o limbă străină, cunoştinţele de limbă germană reprezintă un avantaj.

Bursa se acordă iniţial pentru o perioadă de 12 luni, putând fi prelungită în funcţie de rezultate.

Informații privind acest program de burse pot fi găsite, accesând  www.kas.de/home sau această pagină www.facebook.com/Fundatia-Konrad-Adenauer-Republica-Moldova

BURSA „POPA ȘI ASOCIAȚII”

Competiția este organizată de Biroul de Avocați din Moldova „Popa și Asociații” și sprijină studenții din anul III și IV de la Facultățile de Drept din Republica Moldova.

Câştigătorul bursei primește suma de 500 euro și posibilitatea de a efectua un stagiu de practică în cadrul casei de avocatură „Popa și Asociații”.

De obicei, concursul este anunțat primăvara. Pentru noutăți urmăriți pagina oficială a Biroului de Avocați http://www.popa.md/.

BURSA EASY CREDIT

Easy Credit oferă anual patru burse în valoare de 10 000 de lei pentru tinerii cu program de studiu al Facultății de Drept – USM, Facultății de Finanțe, Facultății de Economie Generală și Drept – ASEM.

Câștigătorii acestui program au posibilitatea de a efectua orice tip de stagiu de practică de specialitate în cadrul OCN ”Easy Credit” SRL. De asemenea, beneficiază de oportunitatea de a se alătura echipei Easy Credit după finalizarea studiilor.

De obicei, concursul pentru burse este anunțat primăvara. Pentru noutăți, urmăriți pagina oficială Easy Credit.

BURSA SPERANȚEI

Bursa Speranței este un proiect social inițiat de BCR Chișinău, cu scopul susținerii tinerilor care au obținut rezultate remarcabile la învățătură și în cercetare. Bursa acoperă taxa de studii, cheltuielile necesare pentru achiziționarea materialelor didactice, participare la conferințe studențești, programe de cercetare și perfecționare.

La concurs pot participa studenții care își urmează studiile de licență/master/doctorat în domeniul științelor tehnice, agricole, medicale, pedagogice. Aceștia trebuie să aibă rezultate remarcabile la învățătură – media generală 8,5 și mai mult, dovada implicării în proiecte de cercetare/studii aprofundate/stagii.

Concursul are loc anual, invitația de participare este lansată, de obicei, primăvara. Pentru noutăți urmăriți pagina oficială BCR.

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved