ANUNȚ! Cursuri de formare profesională continuă pentru cadre didactice și manageriale din învățământul general și profesional tehnic, sesiunea de primăvară 2021

ANUNȚ! Admitere 2020 la studii de recalificare profesională la specialitatea Biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică

ANUNȚ! Cursuri formare continuă (10 credite) la specialitatea Biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică, noiembrie 2020

Continuing training courses for teachers and management staff from technical vocational and general education for 2020

Continuing training courses for librarians

Continuing training courses in Hotel Services, Tourism and Leisure

Thematic module for university teaching staff Oct. 2019

Announcement Retraining programme for librarians 2019-2020

Informative Booklet of the Department of Continuing Education

Assuring free of charge courses for continuing professional development of the teaching staff