ANUNȚ! Curs de formare profesională continuă MANAGEMENT EDUCAȚIONAL pentru perioada 11.10. — 10.11.2021

ANUNȚ! Admitere program de recalificare profesională la specialitatea Biblioteconomie, Asistență informațională și Arhivistică, pentru anul de studii 2021-2022

ANUNȚ! Curs de formare profesională continuă „Bazele Biblioteconomiei și Științelor Informării”

ANUNȚ! Cursuri de formare continuă pentru cadre didactice din învățământul general și profesional tehnic. Sesiunea toamnă 2021

ANUNȚ! Admitere la studii de calificare profesională suplimentară pentru cadre didactice din învățământul general și profesional tehnic. Anul de studii 2021- 2022

ANUNȚ! Înscriere la programul de formare continuă Modulul Psihopedagogic. Anul de studii 2021- 2022

ANUNȚ! Cursuri de formare profesională continuă pentru personalul de specialitate din bibliotecile publice teritoriale și din bibliotecile din învățământul general și profesional tehnic

ANUNȚ! Cursuri de formare profesională continuă pentru cadre didactice și manageriale din învățământul general și profesional tehnic, sesiunea de primăvară 2021

ANUNȚ! Admitere 2020 la studii de recalificare profesională la specialitatea Biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică

ANUNȚ! Cursuri formare continuă (10 credite) la specialitatea Biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică, noiembrie 2020

ANUNȚ! Admitere 2020 la studii de recalificare profesională/ calificare suplimentară pentru cadrele didactice din învățământul general și profesional tehnic

Cursuri formare continuă pentru cadrele didactice și manageriale din învățământul general și profesional tehnic pentru anul 2020

Cursuri formare continuă pentru bibliotecari

Cursuri formare continuă în domeniul Servicii hoteliere, Turism și Agrement

Modul tematic pentru cadrele didactice universitare oct. 2019

Anunt Program recalificare pentru bibliotecari 2019-2020

Bucletul informativ al Departamentului Formare Continuă

Asigurarea gratuității cursurilor de formare profesională continuă cadrelor didactice

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării anunță organizarea cursurilor gratuite de recalificare profesională

Planul  cursurilor de formare profesională  continuă (20 credite) pentru cadrele didactice și manageriale din învățămîntul general și profesional -tehnic

Ateliere de perfecționare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar. Detalii eveniment  facebook Departament Formare Continua USM