Centrul de Resurse pentru Formare Continuă din cadrul Universității de Stat din Moldova oferă un set de programe de formare continuă, care răspund necesităților beneficiarilor.

Formarea profesională continuă a adulților se realizează prin programe de:

  • programe de perfecționare/specializare, cu durata 150-900 ore/5-30 credite de studii;
  •  programe de recalificare profesională conexe specialității formării profesionale inițiale

absolvite, cu durata 1800-3600 ore/60-120 credite de studii.

Oferta programelor de formare continuă pentru anul 2023

Oferta programelor de formare continuă pentru anul 2022

Planul și graficul organizării cursurilor de formare profesională continuă pentru cadrele didactice și manageriale din instituțiile de învățământ preuniversitar, pentru anul 2021

Oferta programe formare continuă pentru anul 2021

Oferta programe formare continuă pentru anul 2020

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved